Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Podsjećamo da su godišnji obračun plaće obvezni obaviti poslodavci:

• koji tijekom godine nisu redovito mjesečno isplaćivali plaću, pa sukladno tome nije iskorišten osobni odbitak,
• čiji su radnici tijekom godine koristili pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se isplaćuje naknada na teret sredstava obveznih osiguranja (osim u slučaju ako su to pravo koristili svih 12 mjeseci),
• u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te bi se na temelju godišnjeg obračuna ostvarila razlika za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu maje uplaćenog poreza zbog ravnomjernog godišnjeg oporezivanja.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno konačni obračun se treba sastaviti samo za radnike koji su zaposleni kod poslodavca u cijelom poreznom razdoblju, te za one koji nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koji su propisali plaćanje prireza porezu na dohodak.

Prema najnovijem stajalištu Ministarstva financija (KL: 410-01/10-01/2199 od 24. studenog 2010.) ako bi se na temelju godišnjeg obračuna za 2010. ostvarila razlika poreza za uplatu isključivo zbog promjena poreznih stopa, odnosno primjene prosječnih poreznih stopa poslodavac nije obvezan obaviti godišnji obračun.

Povratak na vijesti