RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

I električna energija u slobodnoj prodaji

Petak, 17.07.2009.

Donošenjem i odgovarajućim izmjenama Zakona
o energiji (Nar. nov., br. 68/01., 177/04., 76/07. i
152/08.), Zakona o tržištu električne energije (Nar. nov.,
br. 177/04., 76/07. i 152/08.) i Zakona o regulaciji
energetskih djelatnosti (Nar. nov., br. 177/04. i 76/07.),
stvorene su pretpostavke za postupno otvaranje, tj.
liberalizaciju tržišta električne energije.*

*Svrha donošenja ovih propisa je krajnjem kupcu omogućiti
najpovoljnije uvjete opskrbe. Naime, cijena električne
energije na ovaj način može za krajnjeg korisnika biti bitno
različita s obzirom na "opskrbljivača" električne energije
sa kojim Kupac zaključi Ugovor o opskrbi. Od 1. srpnja 2008.
primjenom odredbe čl. 31. Zakona o tržištu električne
energije, mogućnost izbora kupnje električne energije imaju
svi kupci u RH, tj., osim kupaca iz kategorije "poduzetnici"
ovu mogućnost stječe i oko dva milijuna kućanstava.*

*Na osnovi postojeće pravne situacije proizlazi da je svim
malim poduzetnicima u interesu sklopiti ponuđene im ugovore
od HEP-a kako bi osigurali povlaštenu opskrbu električnom
energijom. U ugovorima je zbunjujuća količina energije na
koju se opskrbljivač obvezuje isporučiti u slučaju ako je
potrošnja veća. Naime, radi se o kilovatsatima koji
izražavaju prošlu potrošnju. Zatim, davanje sredstva
osiguranja (zadužnice) je financijsko osiguranje koje
opskrbljivač ima pravo tražiti. Pitanje uporabe tog
osiguranja nije ugovorom definirana i tu vidimo pravnu
nesigurnost. No, u praksi će se pokazati u kojem slučaju će
to sredstvo osiguranja biti uporabljeno, vjerojatno kad
istekne neki rok poslije valute plaćanja. Dakle, nepoznanica
je protekom kojeg vremena zakašnjenja plaćanja ili koje
svote će HEP prijeći na prisilnu naplatu svojih tražbina.*

*Dakle, iz novog zakonskog uređenja možemo očekivati tržišno
natjecanje u prodaji električne energije. Za sada se u tome
pojavljuju dva HEP-ova društva. Slično kao i u telefoniji,
uskoro možemo očekivati promidžbene poruke radi odabira
prodavača struje. No hoćemo li imati jeftiniju
energiju?
V.BOstale vijesti:

[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)