RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

I električna energija u slobodnoj prodaji

Petak, 17.07.2009.

Donošenjem i odgovarajućim izmjenama Zakona
o energiji (Nar. nov., br. 68/01., 177/04., 76/07. i
152/08.), Zakona o tržištu električne energije (Nar. nov.,
br. 177/04., 76/07. i 152/08.) i Zakona o regulaciji
energetskih djelatnosti (Nar. nov., br. 177/04. i 76/07.),
stvorene su pretpostavke za postupno otvaranje, tj.
liberalizaciju tržišta električne energije.*

*Svrha donošenja ovih propisa je krajnjem kupcu omogućiti
najpovoljnije uvjete opskrbe. Naime, cijena električne
energije na ovaj način može za krajnjeg korisnika biti bitno
različita s obzirom na "opskrbljivača" električne energije
sa kojim Kupac zaključi Ugovor o opskrbi. Od 1. srpnja 2008.
primjenom odredbe čl. 31. Zakona o tržištu električne
energije, mogućnost izbora kupnje električne energije imaju
svi kupci u RH, tj., osim kupaca iz kategorije "poduzetnici"
ovu mogućnost stječe i oko dva milijuna kućanstava.*

*Na osnovi postojeće pravne situacije proizlazi da je svim
malim poduzetnicima u interesu sklopiti ponuđene im ugovore
od HEP-a kako bi osigurali povlaštenu opskrbu električnom
energijom. U ugovorima je zbunjujuća količina energije na
koju se opskrbljivač obvezuje isporučiti u slučaju ako je
potrošnja veća. Naime, radi se o kilovatsatima koji
izražavaju prošlu potrošnju. Zatim, davanje sredstva
osiguranja (zadužnice) je financijsko osiguranje koje
opskrbljivač ima pravo tražiti. Pitanje uporabe tog
osiguranja nije ugovorom definirana i tu vidimo pravnu
nesigurnost. No, u praksi će se pokazati u kojem slučaju će
to sredstvo osiguranja biti uporabljeno, vjerojatno kad
istekne neki rok poslije valute plaćanja. Dakle, nepoznanica
je protekom kojeg vremena zakašnjenja plaćanja ili koje
svote će HEP prijeći na prisilnu naplatu svojih tražbina.*

*Dakle, iz novog zakonskog uređenja možemo očekivati tržišno
natjecanje u prodaji električne energije. Za sada se u tome
pojavljuju dva HEP-ova društva. Slično kao i u telefoniji,
uskoro možemo očekivati promidžbene poruke radi odabira
prodavača struje. No hoćemo li imati jeftiniju
energiju?
V.B

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)