RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Jednostrano smanjenje plaće radnika

Srijeda, 02.09.2009.

U praksi su se pojavila učestala pitanja može li direktor trgovačkog društva zbog negativnih poslovnih rezultata društva donijeti odluku o smanjenju ugovorene plaće radnika na "minimalac"?
Prema odredbi čl. 8. Zakona o radu radu radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Između ostalog, jedan od obveznih elemenata pisanog ugovora o radu je i uglavak o osnovnoj plaći radnika (čl. 12. st. 1. t. 8 i st. 2. ZR-a).
Ugovor o radu je dvostrani, obveznopravni akt koji nastaje suglasnošću volja između ugovornih strana (poslodavca i radnika) o svim bitnim elementima radnog odnosa, pa između ostalog, i plaći radnika. Stoga, ako su poslodavac i radnik Ugovorom o radu kojim je zasnovan radni odnos odredili i svotu plaće radnika tako ugovorenu plaću poslodavac nije u mogućnosti mijenjati donošenjem jednostrane odluke (rješenja ili sl), već je za promjenu iste potrebna suglasnost obiju strana - dakle i radnika.
Ako ovakva suglasnost o promjeni plaće postoji, poslodavac bi sa svakim pojedinim radnikom mogao sklopiti dodatak (aneks) ugovora o radu u kojem će suglasno izmijeniti odredbe o visini plaće. No, u slučaju nepostojanja ovakve suglasnosti radnika na smanjenje ugovorene plaće, poslodavcu ostaje mogućnost otkazivanja pojedinih (ili svih) ugovora o radu zbog gospodarskih razloga s ponudom izmijenjenog ugovora (čl.114. ZR-a).
Korištenjem ovog instituta poslodavac bi pojedinom radniku (ili više njih) zbog gospodarskih razloga mogao otkazati postojeći ugovor i istovremeno mu ponuditi novi ugovor sa novom (nižom) odredbom o plaći. U takvom slučaju radnik može odbiti sklapanje ponuđenog mu (novog) ugovora o radu, pa tada nastupaju pravne posljedice otkaza postojećeg ugovora o radu (obveza isplate otpremnine, otkazni rok i dr.). Isto tako, radnik može prihvatiti ponudu poslodavca za sklapanje izmijenjenog ugovora ali pri tome zadržava pravo pred sudom osporavati dopuštenost otkaza (ranijeg) ugovora.
Posebno napominjemo da ZR ne uređuje institut minimalne plaće, već je Zakonom o minimalnoj plaći (Nar. nov. br. 67/08.) kao posebnim zakonom, uređeno da poslodavac u RH radniku za obavljen rad u punom radnom vremenu ne može isplatiti iznos niži od iznosa minimalne plaće utvrđen tim Zakonom (prema objavi Državnog zavoda za statistiku od 1. srpnja 2009., iznos od 2.814,00 kn). (D.P.)
(D.P.)

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)