RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nema povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka bez revizije

Petak, 08.03.2013.

Pristup koji je poznat u provedbi povećanja temeljnog kapitala iz ostvarenog dobitka ili rezervi polazi od potrebe revizije cjelokupnog poslovanja koje prethodi utvrđivanju financijskog rezultata i donošenju odluke o svoti koja se može rasporediti (namijeniti) za povećanje temeljnog kapitala (vidjeti RRiF br. 2/13. str. 191. i RRiF br. 3/13 str. 175.). To stvara problem svim malim poduzetnicima koji nisu obveznici revizije (imaju prihode manje od 30 mil. kn).

Motiv za povećanje temeljnog kapitala je u poreznoj olakšici koja se može ostvariti za 2012. na način da se ostvareni dobitak (ili dio dobitka) uporabi za povećanje temeljnog kapitala upisom u sudski registar. S obzirom na to da je povećanje temeljnog kapitala moguće provesti i na jednostavniji način putem uplate dobitka od strane članova društva u svrhu povećanja temeljnog kapitala, sukladno čl. 457. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, u tom smislu uredništvo RRiF-a zatražilo je mišljenje o primjeni čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dobit i čl. 12.a Pravilnika o porezu na dobit, a s obzirom na definiciju povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka "…sukladno posebnim propisima".

Naime, ako bi se dobitak 2012. po odluci skupštine društva s ograničenom odgovornošću namijenio za reinvestiranje radi povećanja temeljnog kapitala, a to je moguće provesti iz uplata članova društva tog dobitka, sukladno čl. 457. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, na način da se obavi pro forma isplata dobitka članovima društva uz istodobnu uplatu iste svote u društvo, pod uvjetom da se to ne smatra oporezivim primitkom prema čl. 51. st. 4. Zakona o porezu na dohodak. Za takvo rješenje bitno je tumačenje Središnjeg ureda Porezne uprave koje može ovu transakciju ocijeniti gospodarski prihvatljivom jer članovi društva svoj dohodak od kapitala uporabljuju za namjenu za koju postoji porezno oslobođenje. Time se može ispuniti načelo prevage biti nad oblikom (formom) u kojoj porezne činjenice (dokaz upisa povećanja temeljnog kapitala) potvrđuju gospodarsku bit uplate i isplate.

Na ovaj se način pojednostavnjuje i ubrzava upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, a također se otklanjaju značajni troškovi revizije poslovanja i financijskih izvještaja.

Na žalost, a prema dostupnim informacijama, odgovor na naš prijedlog o pojednostavljenom povećanju temeljnog kapitala neće biti prihvaćen. Stoga svima kojima smo dali nadu (na seminarima je o tome bilo govora) moramo priopćiti da ako žele ostvariti poreznu olakšicu mogu to učiniti na skuplji način.


V.B.Ostale vijesti:

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.
Neprofitna okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Četvrtak, 30.01.2020.
BREXIT i porezna i carinska postupanja od 1. II. 2020.
Četvrtak, 30.01.2020.
Proračunska uputa za sastavljanje godišnjeg financijskih izvještaja za 2019.
Utorak, 28.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)