Nema više obveze do 31. siječnja izvješćivati o knjizi poslovnih udjela

Posljednjim novelama ZTD-a, odnosno Zakonom o
izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar.
nov., br. 107/07.), između ostaloga je ukinuta obveza uprave
društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) da do 31.
siječnja svake godine izvijesti nadležan trgovački sudu o
promjenama u knjizi poslovnih udjela (o tome da u toj knjizi
nije bilo promjena).*

*Detaljnije o navedenome, v. Vidović, A.: Nema više obveze
do 31. siječnja izvješćivati o knjizi poslovnih udjela, RRiF
1/2009; str. 306. do 308.

Povratak na vijesti