RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Utorak, 28.10.2014.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2014.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

Povjerenje


Najnovija zbivanja u Zagrebu zasjenila su sve ostale događaje. Odjednom su gospodarske teme i problemi postali nebitni, nikoga se više ne tiče što nas švicarski UBS tuži zbog nevraćanja suksecijskog kredita bivše SFRJ od 45 mil. dolara, što se ponovo mijenjaju porezi, što su izostale reforme proračunskih izdataka, itd. Glede spomenute banke sve republike bivše države otplatile su svoj dio duga. Osobe iz ondašnje Vlade RH su toj banci još 2008. godine obećale kako ćemo to platiti, a oni su pak povjerovali jer je riječ o zemlji koja je pred ulaskom u EU. U lipnju ove godine predstavnici te banke došli su se dogovoriti za plaćanje dugova, a nuđena je i nagodba, pri čemu se moglo uštedjeti čak 15 mil. dolara. Nitko u Ministarstvu financija tu ponudu i prijetnju tužbom nije uzeo za ozbiljno. Sramota je nanesena, a posljedice za novo zaduživanje mogu biti nesagledive. Tko ne ispunjava svoje ugovorene financijske obveze, to je ozbiljan znak da je došao kraj povjerenju.
No, zato ne manjka restriktivnog pristupa u donošenju novih propisa, poglavito u novim izmjenama Zakona o porezu na dobit. Ta je porezna politika usmjerena na poduzetničku "prevarantsku bagru" koja reinvestirane dobitke nije trošila u "čelik i beton".
      Već je dosadašnji način realizacije te porezne olakšice neprimjeren i uvredljiv. Zahtijevati od poduzetnika da mora povećati temeljni kapital kada se koristi ovom olakšicom - pri čemu je potrebno angažirati revizora, odvjetnika i bilježnika radi upisa u sudski registar - dodatni je trošak za jednu zabludu o namjenskoj uporabi temeljnog kapitala. Gotovo je nemoguće odrediti koji je novčić iz kojeg izvora u pojedinoj imovini. Utopija je misliti kako će se upisom u sudski registar sredstava za reinvestiranje zaštititi od uporabe za druge poslovne namjene. Ako je pak bila svrha spriječiti neplaćanje poreza na dobitak, to se može osigurati na puno jednostavniji način.
      Ministar financija zauzet je projektiranjem još jednog rebalansa proračuna pa nema vremena čuti drukčija rješenja za reinvestiranje koje bi izostavilo povećanje upisa temeljnog kapitala u sudskom registru. Naime, knjigovodstveno evidentiranje zadržanog dobitka za investicije omogućuje porezni nadzor ako poduzetnik odustane od reinvestiranja, a kada mora platiti porez i zatezne kamate itd. Na strani aktive investiranje i razvoj te proširenje poslovanja događa se prirodnim organskim rastom – širenjem tržišta, povećanjem zaliha robe, materijala i proizvodnje u tijeku i bezbroj drugih aktivnosti. Investiranje i zapošljavanje nije samo "industrijalizacija + elektrifikacija" nego puno toga vidljivog i nevidljivog u poduzetničkom pothvatu. Povećanje vlastitih izvora financiranja i suzdržavanje od isplate te neoporezivanje zadržanih dobitaka sve do njihove isplate bio bi pravi poticaj za posrnulo gospodarstvo. Degresivna bi stopa poreza na dobitak, npr. ako se zadržani dobitak isplaćuje nakon 5, 10 ili 15 godina, bila prava mjera za ublažavanje narušenog povjerenja u poduzetnike.

 Dr. sc. Vlado BRKANIĆ


Z.T.Ostale vijesti:

Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)