RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi obrasci platnog prometa

Ponedjeljak, 11.06.2012.

Prema odredbama Zakona o platnom prometu (Nar. nov., br. 133/09.) nacionalna platna transakcija je ona .." u čijem izvršavanju sudjeluju platiteljev pružatelji platnih usluga i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u RH"…. Odlukom o načinu otvaranja transakcijskih računa (Nar. nov., br. 3/11. i 101/11., dalje: Odluka) omogućeno je u nacionalnom prometu korištenje IBAN-a (eng. International Bank Account Number) i u domaćem platnom prometu i to od 1. lipnja 2012. Stoga se od 1. lipnja 2012. kod provođenja nacionalnih platnih transakcija računi platitelja/primatelja mogu upisivati u:

a) BBAN (VBDI + broj transakcijskog računa – dosadašnji broj računa u platnom prometu u zemlji) ili u
b) IBAN konstrukciji (do 1. lipnja 2012. korišteno samo u platnom prometu s inozemstvom).

Primjer BBAN konstrukcije 1234567-1234567890 (7+10 brojeva) Primjer IBAN konstrukcije HR11 2222 3333 4444 5555 6 (21 znak- HR+19 brojeva). Ovaj dualizam upisa predviđen je do 31. svibnja 2013. odnosno 1. lipnja 2014. No, bez obzira na ovu mogućnost, IBAN konstrukciju transakcijskih računa obavezno će morati imati svi sudionici nacionalnog prometa od 1. lipnja 2013.

Zbog prethodno navedenoga od 1. lipnja 2012. u uporabu su se uveli i novi obrasci platnog prometa HUB 3 i HUB 3A koji omogućavaju korištenje IBAN konstrukcije računa.

Obrazac HUB 3 Univerzalni nalog za plaćanje, jedinstven je za sva plaćanja i može se koristiti za provođenje nacionalnih i međunarodnih plaćanja, a Obrazac HUB 3A može se koristiti samo za nacionalna plaćanja.

Detaljne informacije i Uputa za popunjavanje HUB 3 i HUB 3A obrasca dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske udruge banka i u RRiF-u br. 11/11. Informacije koje su objavljene u časopisu, što se tiče popunjavanja i uporabe obrazaca, su i sada primjenjive. Detaljnije o tome će se ponovno pisati u jednom od sljedećih brojeva časopisa RRiF.

Za sve informacije o IBAN-u korisnici platnih usluga, prema obavijesti koja je objavljena na Internet stranicama Hrvatske udruge banka, mogu se obratiti kreditnoj instituciji u kojoj vode svoj transakcijski račun, uključujući i za popunjavanje polja obrasca s nazivom "šifra namjene".

Dakle, poslovne banke ne bi smjele od 1. lipnja 2012. uvjetovati obveznu uporabu IBAN konstrukcije računa u nacionalnom prometu, već bi se u nacionalnom platnom prometu morala dopustiti i uporaba "stare" konstrukcije računa.


N.D.Ostale vijesti:

Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn produljen je na 10.4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)