Novi obrasci zadužnica i vođenje Registra zadužnica

Na temelju odredaba novog Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12.), ministar pravosuđa je donio:

 a) novi Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (Nar. nov., br. 115/12.) i
b) novi Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Nar. nov., br. 115/12.). Navedeni su

Pravilnici stupili na snagu 18. listopada 2012. Tim se Pravilnicima uređuje oblik i sadržaj zadužnica, te su istima utvrđeni i novi obrasci zadužnica.

Nadalje, 26. listopada 2012. stupio je na snagu Pravilnik o Registru zadužnica i bjanko zadužnica (Nar. nov., br. 115/12.), kojim se propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Registra zadužnica i bjanko zadužnica. Registar je elektronička baza podataka koji sadrži podatke propisane ovim Pravilnikom. Registar vodi Hrvatska javnobilježnička komora. Svrha Registra je sprečavanje pojave krivotvorenih zadužnica kojih je sve više.

O svemu detaljnije, slijedi u članku u časopisu RRiF br. 12/12.

Povratak na vijesti