RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi podatci kod popunjavanja naloga za plaćanje pri isplatama fizičkim osobama

Petak, 03.06.2016.

Od 6.6. 2016. prilikom isplate primanja fizičkim osobama (plaće, dodataka na plaću, naknade za članstvo u upravi, ugovora o djelu i ostalih osobnih primanja navedenih u tablici niže) treba voditi računa o upisivanju:

-  poziv na broj platitelja,

-  poziv na broj primatelja (obavezan podatak).

Na nalozima za isplatu (HUB 3), treba popuniti podatke kako je opisano u nastavku jer će jedino ispravan i popunjen nalog biti evidentiran i proveden.

U polja vezana za podatke o platitelju prema trenutno važećim propisima za oporezive isplate i naknade za bolovanje o načinu popunjavanja naloga za plaćanja treba upisati:

-  Model: HR67

-  Poziv na broj platitelja :

OIB isplatitelja osobnog primanja-broj JOPPD obrasca - X (vidi stručne obavijesti RRIF-a 2/16, str. 25, tablica 24. i 25.)

 

Primjer popunjenog poziva na broj platitelja za isplatu plaće u cijelosti

HR67 12345678912-16365-0

U polja vezana za podatke o  primatelju prema propisima o načinu popunjavanja naloga za plaćenja koji su u primjeni od 6.6.2016. obvezno se treba upisati:

-  Model – HR69

-  Poziv na broj primatelja:

40002 (uvijek fiksno) -OIB isplatitelja osobnog primanja-šifra osobnog primanja (prema šifarniku osobnih primanja niže u tablici)

-  Šifra namjene – SALA

a)  Primjer poziva na broj primatelja za osobno primanje isplaćeno u cijelosti

HR69  40002-OIB isplatitelja-100

b)  Primjer poziva na broj primatelja za osobno primanje naknade prijevoza s posla na posao koje se isplaćuje odvojeno od plaće (poseban nalog za plaćanje)

HR69 40002- OIB isplatitelja -190

c)  Primjer poziva na broj primatelja za dio plaće isplaćen na zaštićeni račun

HR69 40002- OIB isplatitelja -110

d)  Primjer poziva na broj primatelja za dio plaće (pod ovrhom) isplaćene na tekući račun

HR69 40002- OIB isplatitelja -120

 

Tablica: Šifra osobnog primanja obavezno se unosi ou poziv na broj primatelja  kao treći podatak.

Šifra                   Vrste osobnih primanja

100                    Osobno primanje isplaćeno u cijelosti

110                    Isplata dijela osobnog primanja

120                    Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio

130                    Ugovor o djelu

140                    Rad za vrijeme  školovanja

150                    Isplata dividende

160                    Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora

170                    Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta

180                    Najam

190                    Prijevoz

200                    Službeni put

210                    Terenski dodatak

220                    Naknada za odvojeni život

230                    Naknada za bolovanje

240                    Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

250                    Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade

260                    Regres

270                    Božićnica, uskrsnica

280                    Dječji dar

290                    Stipendije, pomoć studentima/učenicima za opremu,  knjige i ostalo

300                    Pomoć u slučaju stupanja u brak, smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika

310                    Pomoć u slučaju rođenja djeteta

320                    Otpremnina

399                    Ostala osobna primanja

Napomena: šifre osobnih primanja različite od 100 i 110 koriste se samo kad se druge vrste primanja isplaćuju samostalno. U slučaju kada se isplata npr. prijevoza, službenog putovanja, obavlja zajedno s plaćom, nije potrebno razdvajati isplate u posebne šifre osobnih primanja, nego se sve upisuje pod šifrom 100. 


A.M.Ostale vijesti:

[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)