RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta

Četvrtak, 22.10.2020.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije uzrokovane Koronavirusom (COVID – 19) i potpori gospodarstvu za mjesec srpanj i kolovoz 2020. Vlada RH donijela je posebnu mjeru za sektore koje su posebno pogođeni navedenom epidemijom te potporu za skraćeno radno vrijeme.  Nastavno, u rujnu 2020. Upravno vijeće HZZ-a produžio je trajanje mjere do prosinca 2020. godine. U mjesecu listopadu 2020. navedene mjere su djelomično izmijenjene, a novosti za pojedinu vrstu potpore navedene su u nastavku.

NOVOSTI ZA POTPORU ZA SKRAĆENO RADNO VRIJEME

 • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70% mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.800,00 kn mjesečno neto po radniku
 • Na isplatu mjere ne utječe činjenica ako je radnik dio mjeseca primao naknadu plaće po nekoj drugoj osnovi (bolovanje, godišnji odmor i sl.), a dio mjeseca po osnovi korištenja predmetne mjere.
 • Poslodavac za vrijeme korištenja ove potpore ne smije:

- određivati prekovremeni rad radnicima za koje je dodijeljena potpora;
- zapošljavati radnike na radna mjesta koja mogu obavljati radnici za koje koristi potporu;
- koristiti rad ustupljenih radnika odnosno povremeni rad učenika ili studenata;
- ugovoriti ili naložiti rad na izdvojenom mjestu rada (rad na daljinu) radnicima za koje je dodijeljena potpora.

 • Pojednostavljeno je administriranje, odnosno poslodavac više ne mora dostavljati tjedne popise radnika HZZ-u, niti dnevne izmjene.

 

NOVOSTI ZA POTPORU ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA PO DJELATNOSTIMA

 • Novi prihvatljivi sektori su:
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo  biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i   ribarstvo
  • Ostale uslužne djelatnosti -  popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti.
 • Potpora se može tražiti za sve radnike zaposlene prije 30. rujna 2020.
 • Visina potpore se utvrđuje prema padu prihoda/primitaka koji je morao biti najmanje 60% kako bi se ostvarila potpora od 4.000,00 kuna po radniku, od 1. listopada pad prihoda /primitaka, kao i svota potpore se utvrđuje na slijedeći način:
  • pad prihoda/primitaka od 40,00% do 44,99% % - 2.000,00 kuna po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kuna po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kuna po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kuna po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 60,00%  i više - 4.000,00 kuna po radniku.
 • Referentno razdoblje za utvrđivanje pada prihoda/primitaka jest drugi i treći kvartal 2020. u odnosu na drugi i treći kvartal 2019. (iznimka su poslodavci kojima je ograničen rad i koji mogu dokazivati mjesečni pad prometa).
 • Poslodavci koji žele se žele prijaviti na mjeru  morali su imati registriranu djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a kao poslodavci/obveznici plaćanja doprinosa najkasnije do 30. lipnja 2020. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su također, registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 30. lipnja 2020. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • Poslodavac u mjesecu u kojem prima potporu ne smije otkazati ugovor o radu radniku poslovno uvjetovanim otkazom, bez obzira prima li radnik potporu ili ne.

A.B.Ostale vijesti:

Obustava rada ugostiteljskih objekata - ugostiteljski objekti koji mogu poslovati do 21. prosinca 2020.
Ponedjeljak, 30.11.2020.
Proširen je broj neoporezivih primitaka zaštićenih od ovrhe
Nedjelja, 29.11.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.11.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.11.2020.
Mjere za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Zagreba – Obavijest MF PU
Četvrtak, 05.11.2020.
Obveza za krivo obračunane doprinose za neke članove uprave biti će poništena
Četvrtak, 05.11.2020.
Minimalna plaća za 2021. godinu iznosi 4.250,00 kn
Utorak, 03.11.2020.
Mjere za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba
Ponedjeljak, 02.11.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.10.2020.
Kolektivni ugovor za graditeljstvo primjenjuje se na sve osobe iz područja F NKD-a
Petak, 23.10.2020.
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Četvrtak, 22.10.2020.
Cijepljenje protiv zaraznih bolesti je neoporezivi primitak radnika
Utorak, 20.10.2020.
Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače čiji su objekti oštećeni u potresu
Četvrtak, 15.10.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 13.10.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 07.10.2020.
Okružnica za proračunski sustav
Srijeda, 07.10.2020.
Naknada plaće za vrijeme izolacije
Petak, 02.10.2020.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.09.2020.
Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Četvrtak, 24.09.2020.
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a
Utorak, 22.09.2020.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Srijeda, 16.09.2020.
Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Priručnik za korištenje usluge e-Komunikacija za pravne osobe
Četvrtak, 27.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.08.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike može se ostvariti i za kolovoz
Petak, 14.08.2020.
Obrazac zahtjeva za upis e-mail adrese u sudski registar
Petak, 14.08.2020.
Odgoda rokova za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima i informacija o prekograničnim aranžmanima
Četvrtak, 13.08.2020.
Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima
Ponedjeljak, 10.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.07.2020.
Produžen rok trajanja posebnih okolnosti i moratorija ovrhe na novčanim sredstvima do zaključno s 18. listopada 2020.
Ponedjeljak, 20.07.2020.
Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti na Hrvatsku turističku karticu 2.500,00 kn neoporezivo
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Objavljene su nove potpore za očuvanjem radnih mjesta za srpanj i kolovoz
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Linija 060 nije u funkciji
Petak, 10.07.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 10.07.2020.
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 26.06.2020.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.
Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
Ponedjeljak, 22.06.2020.
Predaja zahtjeva i dokaza za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
Srijeda, 17.06.2020.
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2020. godine
Utorak, 16.06.2020.
Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Nove „stare“ osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 12.06.2020.
Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)