RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti u izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak

Utorak, 05.06.2012.

U Narodnim novinama br. 61. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak kojim se usklađuju i pojašnjavaju pojedine odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1. ožujka 2012.

Među prvim odredbama izmijenjenog Pravilnika nalazimo pojašnjenje vezano za oporezivanje nasljedstva i darova. Nasljedstva i darovi se ne oporezuju porezom na dohodak ako je ostavitelj na te primitke platio porez na dohodak.

Slijedeće odredbe odnose se na oslobađanje od oporezivanja naknada koje se u skladu s propisima o poticanju zapošljavanja isplaćuju nezaposlenima na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Neke odredbe se prilagođavaju novim momentima vezanim za približavanje RH Europskoj uniji pa se tako neoporezivim primicima smatraju dodijeljena sredstva koja su iskorištena za pokriće troškova službenog puta u visini naknada za službena putovanja (putni troškovi, dnevnice, troškovi noćenja, uporaba privatnog automobila za službene potrebe), financirani bespovratnim sredstvima iz fondova EU isplaćeni posredstvom neprofitne organizacije iz tuzemstva ili izravno iz fondova EU.

U vezi s odredbama prema kojima se trajnom samostalnom djelatnošću smatra prodaja više od tri nekretnine iste vrste unutar 5 godina pojašnjava se što se smatra istovrsnom nekretninom kod prodaje zemljišta, a što kod prodaje građevinskih objekata.

Postavljena je nova granica glede visine godišnjeg prometa do kojega osobe koje obavljaju obrtničku samostalnu djelatnost i djelatnost poljoprivrede mogu plaćati porez paušalno. To je svota u visini 65% od iznosa propisanog za ulazak u sustav PDV-a koji od 1. siječnja 2013. iznosi 230.000,00 kn. To znači da osobe koje u 2012. ostvare primitak od navedenih djelatnosti veći od 149.500,00 kn, više ne mogu plaćati porez paušalno već su obvezni utvrđivati dohodak na temelju stvarnih podataka iskazanim u poslovnim knjigama.

Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku uvedeno je od 1. ožujka 2012. i odnosi se na sve dividende i udjele koje se isplaćuju iz dobitka ostvarenog nakon 31. prosinca 2000. godine. Od oporezivanja se izuzima isplata dividende i udjela u dobitku u visini 12.000,00 kn ali ta olakšica se može primijeniti tek predajom godišnje porezne prijave koju porezni obveznik nije dužan predati, ali u slučaju da želi ostvariti tu olakšicu obvezan je u poreznoj prijavi iskazati sve ostvarene primitke oporezive porezom na dohodak ostvarene u poreznom razdoblju, kalendarskoj godini.

Izričito su navedeni primici na koje se ne plaća porez na dohodak od kapitala ako su ostvareni u okviru ESOP programa, odnosno radničkog dioničarstva.

Umirovljenici kojima se isplaćuje mirovina od dva ili više isplatitelja, a u ukupnoj svoti koja ne prelazi 3.400,00 kn mjesečno, mogu koristiti osobni odbitak u djelomičnim svotama kod jednog i drugog isplatitelja. Ako je isplatitelj jedne mirovine HZMO koji koristi osobni odbitak prema poreznoj kartici dostavljenoj mu elektronskim putem od nadležne Porezne uprave a koji nije iskorišten jer je mirovina manja od osobnog odbitka, tada umirovljenik može zatražiti presliku porezne kartice od nadležne Porezne uprave i dostaviti je drugom isplatitelju radi iskorištenja i drugog dijela osobnog odbitka, s tim da mu priloži i podatak o visini mirovine koju isplaćuje HZMO. U tom slučaju umirovljenici nisu obvezni predavati poreznu prijavu.

Umirovljenici koji ostvaruju mirovinu od HZMO i mirovinu iz inozemstva, a osobni odbitak žele koristiti pri obračunu predujma poreza na dohodak s osnove mirovine ostvarene u inozemstvu, poreznu karticu će zatražiti od nadležne Porezne uprave do 20. u mjesecu za obračun poreza pri isplati mirovine u idućem mjesecu.

Osobni odbitak za uzdržavano dijete i drugog uzdržavanog člana obitelji, porezni obveznik može koristiti ako dijete ili drugi uzdržavani član obitelji ne ostvari primitak veći od 11.000,00 kn u poreznom razdoblju, kalendarskoj godini. Iznimno za 2012 ta granična svota iznosi 10.966,00 kn zbog izmjene Zakon u tijeku godine.

Primitci koje ostvare djeca do navršene punoljetnosti, odnosno do završetka redovitog školovanja obavljajući sezonske poslove u poljoprivredi, mogu se isplatiti u gotovu novcu. U skladu s izmjenama Zakona o porezu na dohodak, ovim Pravilnikom su propisani i novi obrasci IP, ID-1 te Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Više o izmijenjenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak pročitajte u slijedećem broju našeg časopisa RRiF.


L.T.J.Ostale vijesti:

Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)