RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti u izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak

Utorak, 05.06.2012.

U Narodnim novinama br. 61. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak kojim se usklađuju i pojašnjavaju pojedine odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1. ožujka 2012.

Među prvim odredbama izmijenjenog Pravilnika nalazimo pojašnjenje vezano za oporezivanje nasljedstva i darova. Nasljedstva i darovi se ne oporezuju porezom na dohodak ako je ostavitelj na te primitke platio porez na dohodak.

Slijedeće odredbe odnose se na oslobađanje od oporezivanja naknada koje se u skladu s propisima o poticanju zapošljavanja isplaćuju nezaposlenima na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Neke odredbe se prilagođavaju novim momentima vezanim za približavanje RH Europskoj uniji pa se tako neoporezivim primicima smatraju dodijeljena sredstva koja su iskorištena za pokriće troškova službenog puta u visini naknada za službena putovanja (putni troškovi, dnevnice, troškovi noćenja, uporaba privatnog automobila za službene potrebe), financirani bespovratnim sredstvima iz fondova EU isplaćeni posredstvom neprofitne organizacije iz tuzemstva ili izravno iz fondova EU.

U vezi s odredbama prema kojima se trajnom samostalnom djelatnošću smatra prodaja više od tri nekretnine iste vrste unutar 5 godina pojašnjava se što se smatra istovrsnom nekretninom kod prodaje zemljišta, a što kod prodaje građevinskih objekata.

Postavljena je nova granica glede visine godišnjeg prometa do kojega osobe koje obavljaju obrtničku samostalnu djelatnost i djelatnost poljoprivrede mogu plaćati porez paušalno. To je svota u visini 65% od iznosa propisanog za ulazak u sustav PDV-a koji od 1. siječnja 2013. iznosi 230.000,00 kn. To znači da osobe koje u 2012. ostvare primitak od navedenih djelatnosti veći od 149.500,00 kn, više ne mogu plaćati porez paušalno već su obvezni utvrđivati dohodak na temelju stvarnih podataka iskazanim u poslovnim knjigama.

Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku uvedeno je od 1. ožujka 2012. i odnosi se na sve dividende i udjele koje se isplaćuju iz dobitka ostvarenog nakon 31. prosinca 2000. godine. Od oporezivanja se izuzima isplata dividende i udjela u dobitku u visini 12.000,00 kn ali ta olakšica se može primijeniti tek predajom godišnje porezne prijave koju porezni obveznik nije dužan predati, ali u slučaju da želi ostvariti tu olakšicu obvezan je u poreznoj prijavi iskazati sve ostvarene primitke oporezive porezom na dohodak ostvarene u poreznom razdoblju, kalendarskoj godini.

Izričito su navedeni primici na koje se ne plaća porez na dohodak od kapitala ako su ostvareni u okviru ESOP programa, odnosno radničkog dioničarstva.

Umirovljenici kojima se isplaćuje mirovina od dva ili više isplatitelja, a u ukupnoj svoti koja ne prelazi 3.400,00 kn mjesečno, mogu koristiti osobni odbitak u djelomičnim svotama kod jednog i drugog isplatitelja. Ako je isplatitelj jedne mirovine HZMO koji koristi osobni odbitak prema poreznoj kartici dostavljenoj mu elektronskim putem od nadležne Porezne uprave a koji nije iskorišten jer je mirovina manja od osobnog odbitka, tada umirovljenik može zatražiti presliku porezne kartice od nadležne Porezne uprave i dostaviti je drugom isplatitelju radi iskorištenja i drugog dijela osobnog odbitka, s tim da mu priloži i podatak o visini mirovine koju isplaćuje HZMO. U tom slučaju umirovljenici nisu obvezni predavati poreznu prijavu.

Umirovljenici koji ostvaruju mirovinu od HZMO i mirovinu iz inozemstva, a osobni odbitak žele koristiti pri obračunu predujma poreza na dohodak s osnove mirovine ostvarene u inozemstvu, poreznu karticu će zatražiti od nadležne Porezne uprave do 20. u mjesecu za obračun poreza pri isplati mirovine u idućem mjesecu.

Osobni odbitak za uzdržavano dijete i drugog uzdržavanog člana obitelji, porezni obveznik može koristiti ako dijete ili drugi uzdržavani član obitelji ne ostvari primitak veći od 11.000,00 kn u poreznom razdoblju, kalendarskoj godini. Iznimno za 2012 ta granična svota iznosi 10.966,00 kn zbog izmjene Zakon u tijeku godine.

Primitci koje ostvare djeca do navršene punoljetnosti, odnosno do završetka redovitog školovanja obavljajući sezonske poslove u poljoprivredi, mogu se isplatiti u gotovu novcu. U skladu s izmjenama Zakona o porezu na dohodak, ovim Pravilnikom su propisani i novi obrasci IP, ID-1 te Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Više o izmijenjenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak pročitajte u slijedećem broju našeg časopisa RRiF.


L.T.J.Ostale vijesti:

„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)