RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn

Nedjelja, 22.03.2020.

Prava radnika na visinu plaće i elemente od kojih se ona sastoji utvrđuju se Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14. do 98/19.), Zakonom o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18), kolektivnim ugovorima koje je poslodavac obvezan primjenjivati, pravilnikom o radu, ugovorom o radu  ili odlukama poslodavca. Poslodavac na kojeg se odnosi kolektivni ugovor ne može smanjiti plaću radnika (dok se ne promijene odredbe kolektivnog ugovora), dok poslodavac koji visinu plaće uređuje ugovorom o radu, svotu plaće može mijenjati izmjenom ugovora o radu ili aneksom ugovora o radu o čemu se i radnik mora složiti odnosno potpisati izmjene tog ugovora (aneks).

Poslodavac je obvezan u rokovima dospijeća obračunati plaću te prema propisanim obvezama zadužiti javna davanja na obrascu JOPPD.

Smatramo da poslodavca ovu obvezu treba ispuniti i u slučajevima kada od strane HZZ-a ostvaruje potporu za očuvanje radnih mjesta. Ostvarivanje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Korona virusom (COVID-19) treba smatrati državnim potporama poslodavcima, a obveze poslodavca prema radniku ostaju prema nekom od izvora radničkih prava (ugovor o radu, kolektivni ugovor i sl.). To znači da poslodavac treba obračunati plaću na onu svotu koja je ugovorena ili utvrđena nekim od izvora prava radnika.

Dakle, ako je radnikova neto plaća 5.000,00 kn, uz primjenu osnovnog osobnog odbitka ona iznosi 6.644,74 kn bruto. U tom slučaju poslodavac i dalje ima troškove i zaduženje za javna davanja na bruto od 6.644,74 kn. Navedenom potporom HZZ-o sudjeluje u isplati neto plaće, što znači da i u ovom slučaju poslodavac radniku treba isplatiti neto plaću od 5.000,00 kn a HZZ-o poslodavcu isplaćuje dio troška neto plaće u svoti od 3.250,00 kn.

Zbog novonastale situacije vezane za korona virus Vlada je najavila izmjene propisa kojima će omogućiti poslodavcima odgodu plaćanja javnih davanja. To znači da za to vrijeme poslodavcima se koji neće podmiriti obveze s motrišta javnih davanja, Porezna uprava na zaduženja iz JOPPD obrasca neće obračunavati zatezne kamate. Do trenutka pisanja ove vijesti još nisu objavljeni propisi prema kojima će se odrediti rokovi koji će navedeno omogućiti poslodavcima, stoga ćemo se o tome oglašavati kada propisi budu objavljeni.

Dakle, obveze poslodavca vezane za obračun plaće su slijedeća:

  • obračunati plaću radniku prema izvoru prava radnika
  • obračunati javna davanja i zadužiti ih u JOPPD obrascu
  • radniku izdati isplatnu listu obrazac IP1 u slučaju isplate plaće ili obrazac IP1 i NP1 u slučaju ne isplate plaće.

A.B.Ostale vijesti:

Linija 060 nije u funkciji
Petak, 10.07.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 10.07.2020.
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 26.06.2020.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.
Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
Ponedjeljak, 22.06.2020.
Predaja zahtjeva i dokaza za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
Srijeda, 17.06.2020.
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2020. godine
Utorak, 16.06.2020.
Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Nove „stare“ osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 12.06.2020.
Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)