RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obveze stranaca i poslodavaca sukladno odredbama čl. 139 Zakona o strancima – porezni tretman naknade članova uprave (sklapanje Ugovora o obavljanju poslova i dostava istog nadležnoj Poreznoj upravi)

Broj: 410-01/09-01/712 od 14.09.2009.

Odvjetničko društvo »D. & P.« zatražilo je pravno mišljenje o članku 139. stavku 3. i 4. Zakona o strancima te u njoj propisanu obvezu na dostavu Ugovora o obavljanju poslova vođenja društva sa strancem, odnosno fizičkom osobom, stranim državljaninom, a s obzirom na neujednačenu ili nedostatnu praksu različitih područnih ureda. Također mole za pojašnjenje, s obzirom na odredbu članka 139. stavak 3. Zakona o strancima prema kojoj je poslodavac u obvezi sa strancem sklopiti Ugovor o obavljanju poslova ili imati drugu odgovarajuću potvrdu, što bi takav Ugovor ili potvrda morala sadržavati, obzirom na to da takav stranac ne bi bio u radnom odnosu. Nastavno odgovaramo:

Odredba članka 139. stavak 3. i 4. Zakona o strancima (Nar. nov., br. 79/07.) obvezuje stranca da prije započinjanja ugovorenog rada nadležnoj poreznoj upravi dostavi Ugovor o obavljanju poslova. Svrha citirane odredbe nije da Porezna uprava određuje bitne elemente ugovornih strana, koji su predmet njihove slobodne volje, nego da se upozna s njenim sadržajem odnosno prati činjenice bitne za oporezivanje.

Na način osiguran u članku 139. Zakona o strancima osigurava se prikupljanje podataka iz kojih mogu proizaći porezne obveze stranaca, neovisno o tome da li su zaposleni u Hrvatskoj ili ne, borave li u Hrvatskoj kratko vrijeme ili duže. Prema Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama Republika Hrvatska ima isključivo pravo oporezivanja, između ostalog i dohotka od djelatnosti umjetnika i sportaša izvršenih u toj državi (članak 17. Modela Ugovora) i naknade članova društva plaćene od društva koje je rezident te države (članak 16. Modela Ugovora). S obzirom da je se članak 139. Zakona o strancima odnosi na kategoriju stranaca koji u Republici Hrvatskoj neće boraviti duže od 30 dana godišnje, odnosno neće se steći uvjeti za prebivalište ili boravište stranca, nadležna je Ispostava Porezne uprave na području koje se rad obavlja.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)