RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ustupanje radnika i obračun plaće

rrif - 7.2016, str. 215  

Kontrola plaćanja doprinosa

rrif - 4.2014, str. 58  

Izmjene Zakona o doprinosima

rrif - 4.2014, str. 189  

Obračun doprinosa za pomorce u 2014.

rrif - 3.2014, str. 175  

Rekapitulacija podataka o plaćama

rrif - 8.2013, str. 95  

Novosti u zdravstvenom osiguranju

rrif - 8.2013, str. 200  

Plaće i doprinosi u 2013.

rrif - 1.2013, str. 217  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)