Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima

U Odluci o općinskim porezima (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 37/17. i 8/18.) u GLAVI III. POREZ NA POTROŠNJU iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Obveznici poreza na potrošnju oslobađaju se plaćanja obveze poreza na potrošnju u cijelosti, i to od dana stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19. ožujka 2020. godine, a trajat će i 3 naredna mjeseca nakon proglašenja prestanka kriznih mjera od strane nadležnih tijela.«

Ova Odluka stupa na snagu 16. travnja 2020. godine.

Povratak na nove propise