Oporezivanje PDV-om prijevoznih sredstava od 01. srpnja 2013.

Stupanjem na snagu novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13.) usklađenog sa Direktivom Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, stupaju na snagu i odredbe u vezi sa oporezivanjem prijevoznih sredstava, odnosno primjenom posebnih pravila oporezivanja porezom na dodanu vrijednost novih prijevoznih sredstava u odnosu na ostala dobra. Propisane su odredbe o stjecanju odnosno isporuci novih prijevoznih sredstava te odredbe o obvezama njihovih stjecatelja odnosno isporučitelja.

Više pročitajte ovdje.

Povratak na vijesti