Oporezivanje biltena PDV-om po stopi od 22%

Institut građevinarstva H. d.d., postavilo nam je pitanje podliježe li bilten »Standardna kalkulacija u visokogradnji« oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10% kao časopis u smislu odredbe članka 10a. stavak 2. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.). Navode da se bilten izdaje na CD-u i otisnut na papiru, izlazi periodično svaka tri mjeseca, a sadrži podatke o cijenama materijala, prosječnim bruto satnicama radnika, cijenama sata rada strojeva i vozila, cijenama građevinskih radova, te proračun cijene građenja tipskih objekata. Objavljeni podaci koriste se u postupcima sudskih vještačenja, kod svih izračuna vezanih uz građevinske troškove, kod procjene vrijednost budućih građevina i slično.

Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta.

Člankom 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 79/07.), među ostalim je propisano da se knjigama u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju: telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

Porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi 10% na novine i časopise koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju što je propisano odredbom članka 10a. stavak 2. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i člankom 57. stavak 2. točka b) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Iz navoda u upitu i priloženog biltena zaključujemo da je u ovom slučaju riječ o publikaciji odnosno informativnom materijalu koji nije knjiga u smislu odredbi članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, a obzirom da nema karakter novina, odnosno časopisa podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22%.

Povratak na mišljenja