RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oporezivanje usluge kontrole ispravnosti dizala, pokretnih stečenica, automatskih vrata

Broj: 410-19/14-01/98 od 02.09.2014.

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi primjene prijenosa porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno čl. 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik), na koji je Središnji ured Porezne uprave odgovorio mišljenjem KLASA: 410-19/14-01/98, UR.BROJ: 513-07-21-01/14-02 od 2. srpnja 2014.
      Primjenjuje li se prijenos porezne obveze prilikom obavljanja usluga kontrole ispravnosti dizala, pokretnih stepenica, automatskih vrata i slično?
      Prijenos porezne obveze ne primjenjuje se prilikom obavljanja usluga kontrole ispravnosti dizala, pokretnih stepenica, automatskih vrata, kao ni na usluge njihovog servisiranja, zamjene pojedinih dijelova i slično.
      U vezi automatskih vrata napominjemo da se prijenos porezne obveze primjenjuje ukoliko se primjerice mijenjaju stakla, profili, nosači i slični dijelovi, dok se prijenos porezne obveze ne primjenjuje prilikom obavljanja popravaka ili zamjene primjerice elektromotora ili njegovog dijela, baterije, senzora, podmazivanja zupčanika i sličnih usluga.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)