RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oprost i reprogram poreznog duga za propale obrtnike i građane

Petak, 05.04.2013.

Vlada RH je 4. IV. 2013. uputila u saborsku proceduru konačni prijedlog Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba radi njegova donošenja. Fizičkim osobama, obrtnicima koji su prestali s poslovanjem u 2012. te OPG-ima, a koji su u postupku ovrhe jer nisu uplatili poreze i doprinose, nudi se oprost zateznih kamata i reprogram poreznog duga.

Kada bude zakon donesen (očekuje se do kraja travnja), fizičke osobe će moći podnijeti pisani zahtjev Poreznoj upravi u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona radi obročne otplate poreznog duga. O zahtjevu odlučuje rješenjem mjesno nadležna Porezna uprava.

Za pojedine kategorije poreznih dužnika predlaže se slijedeće:
• jednokratno plaćanje duga u roku 30 dana, a iznimno do 60 dana ako podnositelj zahtjeva navede razloge zbog kojih ne može platiti glavnicu u roku od 30 dana za obrtnike koji su prestali poslovati do 31. XII. 2012. i OPG-e i članove obiteljskog gospodarstva iz djelatnosti poljoprivrede i ribarstva a za uzvrat otpisat će im se zatezne kamate;
• obročno za sve ostale fizičke osobe, ovisno o visini poreznog duga, i to:

VISINA POREZNOG DUGA ROK OTPLATE
0,01 – 50.000,00 kn do 36 mjeseci uz otpis kamata
50.000,01 – 100.000,00 kn do 42 mjeseca uz otpis kamata
100.000,01 – 200.000,00 kn do 48 mjeseci uz otpis kamata
200.000,01 – 500.000,00 kn do 54 mjeseca uz otpis kamata
više od 500.000,00 kn do 60 mjeseci uz otpis kamata

Iz Zakona proizlazi da se zatezne kamate otpisuju dužnicima ako se odluče i za obročnu otplatu.

Na reprogramiranu glavnicu do uplate obračunava se povlaštena (snižena) kamata od 4,5% godišnje. Stoga je dvojbeno zašto bi se netko odlučio plaćati jednokratno a može obročno.

Kad rješenja Porezne uprave postanu izvršna (prihvaćanjem reprograma), postupci ovrhe se obustavljaju.

U naoko jednostavnom i malom zakonu pokušava se riješiti iznimno osjetljiva pitanja: koliko je pravedno opraštati nekom kamate dok su mnogi drugi sve to platili? Gdje je selektivnost s obzirom da su neki izbjegavali plaćanje poreza i doprinosa, a mogli su to plaćati za razliku od onih koji su slabom pravnom zaštitom došli u ovaj teški položaj, a zbog slabog imovinskog stanja ga nisu u mogućnosti platiti (nemaju ni zaposlenje, u mirovini su i dr.), pa je jedino rješenje da se otpiše porezni dug. To su tek neka pitanja za saborsku raspravu. O ovoj problematici pisat ćemo detaljnije u RRiF br. 5/13.


V.B.Ostale vijesti:

Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)