Oveza plaćanja tzv. kriznog poreza do 31. listopada 2010.

Prema odredbama čl. 7. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 94/09. i 56/10.), poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata obračunava se i plaća do 31. listopada ove godine.

Prema tome, nakon 31. listopada ne obračunava se i ne plaća se poseban porez na:

- primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porezu na dohodak,
- primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak,
- mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak,
- primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobitku.

To znači da isplatitelji više nisu obvezni obračunavati, obustavljati ni plaćati poseban porez na gore naveden isplate dohotka odnosno udjela u dobitku ni prema stopi od 2% ni prema stopi od 4%.

Podsjećamo da je obveza obračuna, obustave i uplate poreza na neto primitke po stopi od 2% prestala 1. srpnja tekuće godine.

Prema odredbama čl. 12. st. 6. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (Nar. nov., br. 119/09. i 56/10.) prestaje se plaćati nakon 31. prosinca 2010. tj. oporezivi je dohodak od samostalne djelatnosti i ostale primitke koji su ostvareni odnosno isplaćeni do 31. prosinca 2010. s propisanim rokovima uplate.

  • Ponovljena vijest od 1. listopada 2010.

Povratak na vijesti