RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Podnošenje izvješća o isplati dobitka

Ponedjeljak, 13.02.2012.

Čl. 93. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. do 137/11.) propisana je obveza podnošenja DU obrasca Poreznoj upravi u kojem se iskazuju obračunane odnosno isplaćene dividende odnosno udjeli u dobitku na temelju udjela u kapitalu fizičkih osoba u trgovačkim društvima.

Takav zahtjev je u skladu s čl. 60. st. 5., čl. 9. st. 1. t. 2. i čl. 68. st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 177/04. do 114/11.) koji propisuju obvezu evidencije o obračunanim i isplaćenim dividendama i udjelima u dobitku po svakoj fizičkoj osobi – dioničaru odnosno članu društva te izvješćivanja Porezne uprave.

Kad se podnosi DU

1. DU se podnosi do 15. tekućeg mjeseca za isplate u prethodnom mjesecu (npr. do 15. veljače za isplate u siječnju).
2. DU služi kao evidencija i izvješće o isplatama dividende i udjela u dobitku fizičkim osobama – dioničarima odnosno članovima društva (rezidentima ili nerezidentima).
3. Ako se tijekom 2012. (tekuće godine) isplaćuje predujam dividende (u d.d.-u) ili udjela u dobitku na temelju u udjela u kapitalu (u d.o.o.-u) za 2011., tada se DU podnosi do 15. sljedećeg mjeseca (mjeseca koji slijedi mjesec isplate).
Primjerice, ako je predujam dividende odnosno udjela u dobitku isplaćen u mjesecu siječnju za godinu 2011. tada isplatitelj treba Poreznoj upravi dostaviti DU do 15. veljače.
4. Prema odredbi st. 2. čl. 93. Pravilnika koji propisuje sadržaj podataka o razdoblju u kojem je ostvaren dobitak iz kojeg se dividende ili udjeli u dobitku isplaćuju, svoti isplate, nadnevku isplate i sl. proizlazi da bi se DU trebao podnositi prilikom svake isplate dividende odnosno udjela u dobitku, a ne samo pri isplati predujmova.
5. Obrazac DU primjenjuje se od 1. veljače 2012. Ako se ta odredba ima u vidu tada se do 15. veljače treba podnijeti obrazac DU za isplate dividende i udjela u dobitku u siječnju za prethodnu tj. 2011. ili neke ranije godine.
(Za isplate predujma za 2012. ne podnosi se DU obrazac u 2012. nego u 2013. prilikom njegova pokrića)
6. Moglo bi se zaključiti da se DU podnosi i za mjesec u kojem se donosi odluka o rasporedu dobitka kojim se "pokriva" predujam dividende ili predujam udjela u dobitku isplaćen tijekom 2011.
Za isplaćene dividende i udjele u dobitku tijekom 2011., a na teret dobitka ostvarenog u nekim ranijim godinama (2010., 2009. i dalje) ne treba podnositi DU budući da se tijekom 2012. ne evidentiraju događaji povezani s tom isplatom, tj. ne donosi se odluka i ne pokrivaju se takve isplate. Pri tome treba imati u vidu da se odluka mjerodavnih tijela o rasporedu dobitka i "pokriću" isplaćenih dividendi i udjela u dobitku donosi za sve što je isplaćeno i pokriveno odlukom iako je čl. 93., a time i DU stupio na snagu 8. prosinca 2011.

Kad se ne podnosi DU

7. Ako se tijekom 2012. isplaćuje dobitak ostvaren u razdoblju 2001. do 2004., mišljenja smo da za te isplate nema potrebe podnositi DU obrazac nego obrazac ID-1 i to u već poznatim rokovima iz. čl. 78. Pravilnika tj. do 31. siječnja 2013. za isplate u 2012.
8. Ako se tijekom tekuće godine (2012.) isplaćuju predujmovi dividende ili udjela u dobitku za tekuću godinu (2012.) tada se DU podnosi tek 2013. tj. kada se donese odluka o rasporedu dobitka za 2012.
9. Prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak čl. 13. toga Prijedloga predviđa brisanje odredbe čl. 60. st. 5. dosadašnjeg Zakona kojim je utvrđena obveza evidencije, a time se i obrazac DU ukida kao propisani oblik te evidencije. (www.vlada.hr). No budući da će izmjene Zakona stupiti na snagu od 1. ožujka, obrazac DU za siječanj do 15. veljače treba predati.


Š.G.Ostale vijesti:

Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)