RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PDV i porez na dobitak

rrif - 10.2019, str. 140  

Porezna transparentnost u EU-u

rrif - 2.2019, str. 154  

Velika reforma PDV-a i dr.

rrif - 11.2017, str. 155  

Izbjegavanje plaćanja poreza

rrif - 1.2016, str. 276  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)