Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Nar. nov., br. 18/17. i 1/19.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 3. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise