Pravilnik o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

      Pravilnikom su izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (Nar. nov., br. 41/16.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 29. prosinca 2017., a prvi se put primjenjuje na godišnje financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. te za tromjesečne financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2018., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise