RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovor o radu za rad kod kuće

rrif - 9.2019, str. 157  

Naknada troškova upravnog spora

pip - 9.2019, str. 26  

Otkaz za vrijeme probnog rada

rrif - 8.2019, str. 155  

Rad maloljetnika

rrif - 7.2019, str. 179  

Izmjene Zakona o sudskom registru

rrif - 7.2019, str. 197  

Naknada troškova upravnog spora

pip - 7.2019, str. 19  

Pravo na godišnji odmor

rrif - 6.2019, str. 151  

Osnivanje turističke agencije

rrif - 6.2019, str. 181  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)