Predaja financijskih izvještaja

Proračunski korisnici, rok se za predaju godišnjih
financijskih izvještaja, iako je, u odnosu na prethodnu godinu,
produljen, približava. Nemojte ih zaboraviti predati za 2006. do 15.
ožujka 2007. No, ne zaboravite! Ne trebate ih predati Ministarstvu
financija.

O promjenama u financijskom izvještavanju i postupcima koje morate
uvažiti pri njihovu sastavljanju pročitajte u prilogu časopisu RRiF,
Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, br. 1/07., str.
11.

Povratak na vijesti