Predaja zahtjeva i dokaza za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza

Datum: 17.06.2020, Srijeda
Autor: I.P.

U zadnje vrijeme u praksi se javlja sve više pitanja u vezi predaje zahtjeva za ostvarivanje prava na oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza koje je propisano čl. 71.l – 71.r Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19. – 50/20., dalje: Pravilnik).

Ovim putem napominjemo da poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za odgodom plaćanja poreznih obveza i čiji je zahtjev odobren ne trebaju slati posebni zahtjev za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza jer su već dokazali da imaju poremećaj u poslovanju. 

Međutim, oni poduzetnici koji nisu poslali zahtjev za odgodu plaćanja poreznih obveza, a procjenjuju da ispunjavaju propisane kriterije i žele ostvariti mjeru za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza, trebaju do 20. lipnja 2020. godine podnijeti zahtjev za oslobođenjem od podmirivanja poreznih obveza (čl. 71.p st. 1. Pravilnika).

Taj zahtjev nije formaliziran niti je propisan obvezni sadržaj zahtjeva. S obzirom da nije omogućeno njegovo slanje putem sustava ePorezna, treba ga sastaviti u slobodnoj formi i do 20. lipnja 2020. godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Međutim, skrećemo pozornost i na drukčije – jednostavnije rješenje. S obzirom na to da je obrazac Zahtjeva za odgodu plaćanja poreznih obveza i dalje dostupan u sustavu ePorezna, poduzetnici mogu predajom tog Zahtjeva dokazati poremećaj u poslovanju te iako neće u pravom smislu iskoristiti mjeru Odgode plaćanja poreznih obveza, time će postati dijelom skupine poduzetnika koje će Porezna uprava, uz zadovoljenje propisanih kriterija, osloboditi od podmirivanja poreznih obveza.

S obzirom na odredbe čl. 71.n Pravilnika, na temelju podataka kojim raspolaže porezno tijelo ili na temelju podataka koje dostavi podnositelj zahtjeva utvrdit će se ispunjenje uvjeta za oslobođenjem od podmirivanja dospjelih poreznih obveza u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na podatke u istom razdoblju u 2019. godini. Posebno naglašavamo da za one poduzetnike koji nisu obveznici fiskalizacije i one koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost odnosno koji su obveznici PDV-a prema naplaćenim naknadama, Porezna uprava nema odgovarajuće podatke te se savjetuje da do 20. lipnja podnesu zahtjev s dokazima o ispunjavanju uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza ako za to imaju interes.

Podnositelj zahtjeva po tom zahtjevu može biti oslobođen od podmirivanja poreznih obveza koje dospijevaju u razdoblju od 1. travnja do 20. lipnja 2020. godine, osim obveza  za poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Povratak na vijesti