RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK

Petak, 27.03.2020.

      Određene članice HGK u skladu s Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar. nov., br. 36/20., nemaju obvezu platiti članarinu HGK u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja 2020. godine. S obzirom na to da se članarina HGK plaća do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, to znači da članice HGK na koje se odnosi ova odluka  ne trebaju platiti članarinu za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.

       Ova Odluka odnosi se i na članice HGK fizičke osobe koje su postale članice komore preko svojih udruženja odnosno saveza te dragovoljni članovi (organizacije koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i stručna društva i udruženja te druge organizacije koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje gospodarskih subjekata) ako obavljaju djelatnost djelatnosti iz popisa.

POPIS DJELATNOSTI NA KOJE SE ODNOSI ODLUKA

G4725

Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama

G4741

Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodav.

G4742

Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama

G4743

Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama

G4751

Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama

G4753

Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u spec. prod.

G4754

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

G4759

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ost. pr. za kućanstvo u spec. prodav.

G4761

Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

G4762

Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim
prodavaonicama

G4763

Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama

G4764

Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama

G4765

Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama

G4771

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama

G4772

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože

G4777

Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama

G4778

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

G4779

Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama

G4799

Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

I5610

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

I5629

Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

I5630

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

J5914

Djelatnosti prikazivanja filmova

N8230

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

P8551

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

P8552

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

P8553

Djelatnosti vozačkih škola

P8559

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Q8610

Djelatnosti bolnica

R9001

Izvođačka umjetnost

R9002

Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

R9003

Umjetničko stvaralaštvo

R9004

Rad umjetničkih objekata

R9102

Djelatnosti muzeja

R9311

Rad sportskih objekata

R9312

Djelatnosti sportskih klubova

R9313

Fitnes centri

R9319

Ostale sportske djelatnosti

R9321

Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

R9329

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

S9602

Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

S9604

Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

S9609

Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.

 

      Za sve članove HOK-a, u skladu s Odlukom o dopuni odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (Nar. nov., br. 36/20.), otpisuje se zaduženje obveznog komorskog doprinosa za razdoblje travnja – lipanj 2020. (II. tromjesečje 2020.). Predviđeno je donošenje nove odluke o otpisu zaduženja u slučaju trajanja pandemije koronavirusa dulje od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.


J.V.Ostale vijesti:

Novi broj RRiF-a
Petak, 25.09.2020.
Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Četvrtak, 24.09.2020.
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a
Utorak, 22.09.2020.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Srijeda, 16.09.2020.
Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Priručnik za korištenje usluge e-Komunikacija za pravne osobe
Četvrtak, 27.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.08.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike može se ostvariti i za kolovoz
Petak, 14.08.2020.
Obrazac zahtjeva za upis e-mail adrese u sudski registar
Petak, 14.08.2020.
Odgoda rokova za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima i informacija o prekograničnim aranžmanima
Četvrtak, 13.08.2020.
Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima
Ponedjeljak, 10.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.07.2020.
Produžen rok trajanja posebnih okolnosti i moratorija ovrhe na novčanim sredstvima do zaključno s 18. listopada 2020.
Ponedjeljak, 20.07.2020.
Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti na Hrvatsku turističku karticu 2.500,00 kn neoporezivo
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Objavljene su nove potpore za očuvanjem radnih mjesta za srpanj i kolovoz
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Linija 060 nije u funkciji
Petak, 10.07.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 10.07.2020.
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 26.06.2020.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.
Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
Ponedjeljak, 22.06.2020.
Predaja zahtjeva i dokaza za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
Srijeda, 17.06.2020.
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2020. godine
Utorak, 16.06.2020.
Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Nove „stare“ osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 12.06.2020.
Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)