RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak

Četvrtak, 09.04.2020.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA DOBITAK

Prema čl. 71.s, st. 1. i 2.  Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 43/20) u uvjetima posebnih okolnosti iz čl. 107.a, st. 1., OPZ-a, Prijava poreza na dobitak za 2019. godinu  (Obrazac PD ili Obrazac PD-NN)  podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.

Navedeno se odnosi i na sve druge obrasce i izvješća (npr. PD-DOP; PD-IPO, PD-KID) koja se u skladu s posebnim propisima o oporezivanju dobitka i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobitak ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje prijave poreza na dobitak (npr. Obrazac TZ, Obrazac OKFŠ, Obrazac SR, OPZ-STAT-1).  Najkasnije do 30. lipnja 2020. podnosi se i Prijava poreza po tonaži broda za 2019. godinu (Obrazac PT).

Obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobitak, obrazaca i izvješća iz čl. 71.s, st. 1. i 2.  Pravilnika, dospijevaju 31. srpnja 2020.  Prema tome, razliku poreza na dobitak (red. br. 57 Obrasca PD) treba platiti do 31. srpnja 2020., a ne kao inače u roku podnošenja prijave poreza na dobit.

Produljenje roka predaje Obrasca PD na 30. lipanj  NE odnosi se na one porezne obveznike kojima - u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobitka,  izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom (otvaranje stečaja, statusne promjene, prestanak poslovanja i dr.) odnosno kojima obveza podnošenja prijave poreza na dobitak ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

 

ROKOVI ZA PREDAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na temelju izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 42/20) donesen je Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20) kojim se produljuju rokovi za predaju financijskih izvještaja:

Matično društvo treba obvezu konsolidacije prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja najkasnije do 30. lipnja 2020. godine za  prethodnu (2019.) godinu.

Podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici EU  obvezne su u svrhu javne objave  do 31. kolovoza 2020.  godine dostaviti FINA-i računovodstvene dokumente trgovačkog društva osnivača koji je on u svojoj zemlji sastavio, na kojima je obavljena revizija i koji su objavljeni u skladu s pravom države članice kojim je trgovačko društvo osnivača podružnice uređeno.  Ova dokumentacija FINA-i se dostavlja na hrvatskom jeziku i u ovjerenom prijevodu.

Naknada koju je FINA zaračunavala za uslugu javne objave je ukinuta (čl. 5. Zakona).


Đ.J.Ostale vijesti:

Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.10.2020.
Kolektivni ugovor za graditeljstvo primjenjuje se na sve osobe iz područja F NKD-a
Petak, 23.10.2020.
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Četvrtak, 22.10.2020.
Cijepljenje protiv zaraznih bolesti je neoporezivi primitak radnika
Utorak, 20.10.2020.
Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače čiji su objekti oštećeni u potresu
Četvrtak, 15.10.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 13.10.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 07.10.2020.
Okružnica za proračunski sustav
Srijeda, 07.10.2020.
Naknada plaće za vrijeme izolacije
Petak, 02.10.2020.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.09.2020.
Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Četvrtak, 24.09.2020.
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a
Utorak, 22.09.2020.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Srijeda, 16.09.2020.
Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Priručnik za korištenje usluge e-Komunikacija za pravne osobe
Četvrtak, 27.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.08.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike može se ostvariti i za kolovoz
Petak, 14.08.2020.
Obrazac zahtjeva za upis e-mail adrese u sudski registar
Petak, 14.08.2020.
Odgoda rokova za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima i informacija o prekograničnim aranžmanima
Četvrtak, 13.08.2020.
Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima
Ponedjeljak, 10.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.07.2020.
Produžen rok trajanja posebnih okolnosti i moratorija ovrhe na novčanim sredstvima do zaključno s 18. listopada 2020.
Ponedjeljak, 20.07.2020.
Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti na Hrvatsku turističku karticu 2.500,00 kn neoporezivo
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Objavljene su nove potpore za očuvanjem radnih mjesta za srpanj i kolovoz
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Linija 060 nije u funkciji
Petak, 10.07.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 10.07.2020.
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 26.06.2020.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.
Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
Ponedjeljak, 22.06.2020.
Predaja zahtjeva i dokaza za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
Srijeda, 17.06.2020.
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2020. godine
Utorak, 16.06.2020.
Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Nove „stare“ osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 12.06.2020.
Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)