Promjene u deviznom poslovanju

U deviznom
poslovanju su se od 1. siječnja 2009. zbile promjene. Iako
se predviđala potpuna liberalizacija kapitalnog računa ona
je ipak izostala.*

*Kako se smije, a kako se ne smije poslovati s obzirom na
očekivane, a neostvarene promjene u deviznom sustavu od 1.
siječnja 2009., pisano je u časopisu RRiF, br.
1/09.

Povratak na vijesti