RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine

Utorak, 17.09.2019.

       Ovrha na plaći te na drugim stalnim, odnosno povremenim primitcima zaposlenika, općenito je uređena  Ovršnim zakonom (dalje: OZ). Detaljno o toj ovrsi, v. u časopisu RRiF  br. 2/19., str. 18. do 24.

       Dana 1. rujna 2019. godine, stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak  (Nar. nov., br. 80/19., dalje: Pravilnik), kojim se između ostalog proširuju neoporezivi primitci s osnove nesamostalnog rada (novododane toč. 33.-37. st. 2. čl. 7. Pravilnika), što ih poslodavac ili isplatitelj plaće, isplaćuje svojim radnicima, tako da su sada:   

  1. nakanade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika  - neoporezive do 2.500,00 kn godišnje;
  2. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika - neoporezive do 5.000,00 kn godišnje;
  3. troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – neoporezivi do 12.000,00 kn godišnje ako računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem (neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena);
  4. troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – neoporezivi do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem (neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena);
  5. naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije vrtića i dr. subjekata koji (temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela) skrbe o djetetu predškolske dobi – neoporezive do visine stvarnih izdataka.

      Što se tiče same provedbe ovrhe na ovim primitcima, napominjemo da su oni predmet ovrhe ako se isplaćuju na račun zaposleniku, što znači da nisu izuzeti od ovrhe.Ako se primjerice topli obrok konumira u naravi i to plaća poslodavac, tada se ne provodi ovrha.

      Naime, odredbom čl. 172. OZ-a, su nabrojeni primitci koji su izuzeti od ovrhe i koji se uplaćuju na zaštićeni račun (rač. oznake 35 koji se otvara po nalogu FINE) radnika.

      Dakle novodonesene neoporezive primitke, niti u jednom dijelu nije dopušteno uplaćivati na zaštićeni račun, već na redovni, tekući račun (rač. oznake 32) radnika.

      Iznimno, ako poslodavac provodi ovrhu na plaći, primjerice, temeljem pravomoćnog rješenja o ovrsi kojim je određeno da se ovrha provodi na cjelokpunoj imovini zaduženog radnika (ovršenika), tada se ovi primitci isplaćuju na račun ovrhovoditelja (primjerice, banke).


A.V.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)