RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine

Utorak, 17.09.2019.

       Ovrha na plaći te na drugim stalnim, odnosno povremenim primitcima zaposlenika, općenito je uređena  Ovršnim zakonom (dalje: OZ). Detaljno o toj ovrsi, v. u časopisu RRiF  br. 2/19., str. 18. do 24.

       Dana 1. rujna 2019. godine, stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak  (Nar. nov., br. 80/19., dalje: Pravilnik), kojim se između ostalog proširuju neoporezivi primitci s osnove nesamostalnog rada (novododane toč. 33.-37. st. 2. čl. 7. Pravilnika), što ih poslodavac ili isplatitelj plaće, isplaćuje svojim radnicima, tako da su sada:   

  1. nakanade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika  - neoporezive do 2.500,00 kn godišnje;
  2. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika - neoporezive do 5.000,00 kn godišnje;
  3. troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – neoporezivi do 12.000,00 kn godišnje ako računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem (neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena);
  4. troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – neoporezivi do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem (neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena);
  5. naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije vrtića i dr. subjekata koji (temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela) skrbe o djetetu predškolske dobi – neoporezive do visine stvarnih izdataka.

      Što se tiče same provedbe ovrhe na ovim primitcima, napominjemo da su oni predmet ovrhe ako se isplaćuju na račun zaposleniku, što znači da nisu izuzeti od ovrhe.Ako se primjerice topli obrok konumira u naravi i to plaća poslodavac, tada se ne provodi ovrha.

      Naime, odredbom čl. 172. OZ-a, su nabrojeni primitci koji su izuzeti od ovrhe i koji se uplaćuju na zaštićeni račun (rač. oznake 35 koji se otvara po nalogu FINE) radnika.

      Dakle novodonesene neoporezive primitke, niti u jednom dijelu nije dopušteno uplaćivati na zaštićeni račun, već na redovni, tekući račun (rač. oznake 32) radnika.

      Iznimno, ako poslodavac provodi ovrhu na plaći, primjerice, temeljem pravomoćnog rješenja o ovrsi kojim je određeno da se ovrha provodi na cjelokpunoj imovini zaduženog radnika (ovršenika), tada se ovi primitci isplaćuju na račun ovrhovoditelja (primjerice, banke).


A.V.Ostale vijesti:

Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)