RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije
- Porezna uprava
Srijeda, 19.12.2012.  

Elementi računa obveznika PDV-a
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 09.01.2012.  

Isticanje cijena
- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Ponedjeljak, 04.04.2011.  

Nastanak porezne obveze pri prodaji dobara u komisiji
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 21.03.2011.  

Porezno priznati skladišni i transportni gubici kod energenata
- Carinska uprava
Ponedjeljak, 27.12.2010.  

Isplata dividende na žiro-račun kod banke
- Porezna uprava
Petak, 10.12.2010.  

Isplata dividendi i udjela u dobiti
- Porezna uprava
Četvrtak, 16.09.2010.  

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
- Ministarstvo zdravstva
Srijeda, 18.11.2009.  

Carinski postupak kod izravnog reeksporta
- Carinska uprava
Petak, 25.09.2009.  

Usklađenje vrijednosti dugotrajne imovine
- Porezna uprava
Subota, 19.09.2009.  

Priprema i usluživanje pizze u gostionici i bistrou
- Ministarstvo turizma
Utorak, 25.08.2009.  

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – obavijest Ministarstva turizma
- Državni inspektorat
Četvrtak, 20.08.2009.  

Poseban porez na alkohol – prodaja u komisiji
- Carinska uprava
Utorak, 11.08.2009.  

Jelovnik i karta pića – jezik na kojem treba ispisati
- Ministarstvo turizma
Srijeda, 22.07.2009.  

Zakon o trgovini
- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Utorak, 31.03.2009.  

Evidencija potrošnog materijala
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 30.03.2009.  

Evidencija i porezni tretman testnih i zamjenskih vozila
- Porezna uprava
Srijeda, 25.03.2009.  

Porezni tretman pripajanja obrta trgovačkom društvu
- Porezna uprava
Petak, 27.02.2009.  

Primjena Zakona o računovodstvu
- Uprava za financijski sustav
Ponedjeljak, 15.12.2008.  

Pojašnjenja i upute za rad u vezi primjene novog zakona o trgovini
- Državni inspektorat
Četvrtak, 30.10.2008.  

Preoblikovanje zajma u temeljni kapital društva
- Porezna uprava
Utorak, 21.10.2008.  

Zakon o trgovini (Nar. nov., br. 87/08. i 96/08.) – sezonsko sniženje i istek roka trajanja robe
- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Ponedjeljak, 18.08.2008.  

Otkupni blok u trgovini živom stokom
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 09.06.2008.  

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva
- Porezna uprava
Petak, 04.04.2008.  

Kamatna stopa na zajmove između povezanih društava
- Porezna uprava
Srijeda, 20.02.2008.  

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)