RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 9.2019, str. 43  

Primjena eRačuna u praksi

rrif - 8.2019, str. 13  

Računovodstvo zemljišta

rrif - 8.2019, str. 23  

Trgovina investicijskim zlatom

rrif - 8.2019, str. 35  

Troškovi premija osiguranja

rrif - 7.2019, str. 28  

Računovodstvo uzgoja riba

rrif - 5.2019, str. 34  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 5.2019, str. 52  

Prijevremeni raskid ugovora o lizingu

rrif - 4.2019, str. 57  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 4.2019, str. 73  

Odgođeni porez na dobitak

rrif - 3.2019, str. 82  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)