RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Računovodstvo povratnog leasinga

rrif - 4.2018, str. 32  

Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 3.2018, str. 82  

Obračun amortizacije za 2017. godinu

rrif - 1.2018, str. 74  

Računovodstvo tečajnih razlika

rrif - 1.2018, str. 83  

Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2018, str. 189  

Računovodstvene procjene

rrif - 1.2018, str. 205  

Promidžba i darovi

rrif - 12.2017, str. 31  

MSFI 9 – Financijski instrumenti

rrif - 12.2017, str. 58  

Ispravak računovodstvenih pogrešaka

rrif - 11.2017, str. 37  

Mobilni telefoni u imovini poduzetnika

rrif - 11.2017, str. 61  
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)