Računovodstvo poslovnih spajanja

E-izdanje
147,00 kn

Sadržaj

- prema MSFI i HSFI -
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, veljača 2012.
Autor:   Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Broj stranica:   298
Pogledajte sadržaj i predgovor knjige  

1. Osnovna motrišta poslovnih spajanja 1
1.1. Strategije poslovnih spajanja 1
1.2. Pravni ustroj poslovnih spajanja prema ZTD-u 7
1.3. Tehnike vrednovanja ciljnih kompanija 13
1.4. Porezna motrišta poslovnih spajanja 23
2. Računovodstveni obračun poslovnih spajanja 31
2.1. Okvir za obračun poslovnih spajanja prema MSFI 3 i HSFI 2 31
2.2. Primjeri računovodstvenog obračuna poslovnih spajanja 41
2.3. Praktični primjeri računovodstvenog obračuna poslovnih spajanja. 78
3. Računovodstveno vrednovanje Goodwilla 85
3.1. Pojam goodwilla 85
3.2. Čimbenici koji utječu na stvaranje goodwilla 86
3.3. Pojavni oblici goodwilla 89
3.4. Povijest računovodstvenog vrednovanja goodwilla. 94
3.5. Okvir za naknadno vrednovanje goodwilla prema MSFI i HSFI. 101
3.6. Primjeri obračuna goodwilla nakon dana spajanja 106
3.7. Praktični primjeri naknadnog obračuna goodwilla 113
4. Računovodstveni obračun podjele društava kapitala 121
4.1. Okvir za podjelu društava kapitala prema ZTD-u 121
4.2. Porezna motrišta podjele društava kapitala 126
4.3. Primjeri računovodstvenog obračuna podjele društava kapitala 128
5. Konsolidacija financijskih izvještaja ovisnih društava 137
5.1. Pojam i povijest konsolidiranih financijskih izvještaja 137
5.2 Struktura i formiranje grupe 143
5.3 Teorije konsolidacije financijskih izvještaja 146
5.4. Korisnici, prednosti i ograničenja konsolidiranih financijskih izvještaja 149
5.5. Okvir za izradu konsolidiranih financijskih izvještaja prema ZoR-u, MRS-u 27 i HSFI 2 154
5.6. Osnovne tehnike konsolidacije financijskih izvještaja 163
5.7. Objava konsolidiranih financijskih izvještaja i konsolidiranog izvješća 174
5.8. Primjeri izrade konsolidiranih financijskih izvještaja na dan spajanja 179
5.9. Primjeri izrade konsolidiranih financijskih izvještaja nakon dana spajanja 194
5.10. Konsolidacija financijskih izvještaja ovisnih društava iz inozemstva 223
6. Konsolidacija financijskih izvještaja zajedničkih pothvata i pridruženih društava  
6.1. Konsolidacija financijskih izvještaja zajedničkih pothvata 243
6.2. Konsolidacija financijskih izvještaja pridruženih društava 259
7. Zaključak