RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Smanjenje predujma poreza na dobit zbog reinvestiranja već u 2012.

Utorak, 18.09.2012.

U poslovnoj praksi dogodilo se nešto za što su svi porezni savjetnici dali odgovor kako je preuranjeno, odnosno da nema ništa od smanjenja dok se ne napravi završni račun za 2012. Upornost naše kolegice i neodređenost propisa rezultiralo je prihvaćanjem zahtjeva od strane Porezne uprave o smanjenju predujmova poreza na dobit zbog reinvestiranja dobiti. Ovu radosnu vijest želimo podijeliti s Vama, drage čitateljice i čitatelji, te Vas ovime želimo potaknuti da isto pokušate ostvariti već sutra i Vi kod vaše Porezne uprave.

Zakon o porezu na dobit je u čl. 34. st. 2. dao temelj za podnošenja zahtjeva za smanjenje predujma poreza na dobit na temelju raspoloživih podataka o poslovanju poreznog obveznika, odnosno Porezna uprava može Rješenjem izmijeniti visinu mjesečnih predujmova poreza na dobit.

Poduzetnici su obično podnosili zahtjev za smanjenjem predujmova pozivajući se na čl. 48. st. 5. Pravilnika o porezu na dobit, kada bi uslijed pada poduzetničke aktivnosti dolazilo i do smanjenja dobiti, te bi po rješenju Porezne uprave uplaćivali manje svote predujma poreza na dobit ili ne bi uopće bili obveznici uplate poreza (u slučaju kada bi se iskazao gubitak).

Novost je da ako poduzetnici imaju namjeru koristiti reinvestirani dobitak za 2012. kao poreznu olakšicu sukladno čl. 6. st. 1. t. 6. Zakona o porezu na dobit, tada će svota reinvestirane dobiti smanjiti oporezivi dobitak (na red. br. 28. obrasca PD) te će doći do smanjenja porezne obveze poduzetnika za godinu 2012. Da se ne bi plaćao taj porez a već sada postoji temelj za oslobođenje, može se podnijeti Zahtjeva kao u primjeru:

Predmet: Zahtjev za smanjenjem mjesečnog predujma poreza na dobit

Sukladno čl. 34. st. 2. Zakona o porezu na dobit, molimo Vas da se rješenjem izmijeni visina mjesečnih predujmova poreza na dobit.
Naime, sukladno čl. 6. st. 1. t. 6. te čl. 5. Zakona o porezu na dobit, koristiti će se porezna olakšica za reinvestirani dobitak, te samim time neće biti obveze po godišnjoj prijavi poreza na dobit za 2012.
Međutim, kako je društvo u poslovnoj godini 2011. ostvarilo dobit, te samim time ima i obvezu uplate predujmova poreza na dobit, molimo vas da se to rješenjem izmjeni.
Naglašavamo kako plaćanje predujmova predstavlja znatno opterećenje u samom poslovanju, dok u konačnici neće postojati porezna obveza, te se imobiliziranjem tih novčanih sredstava otežava razvoj samog društva.
Isto tako, sukladno Zakonu, uz završnu prijavu poreza na dobit za 2012. dostaviti će se i ostali dokumenti, dakle dokaz o upisu kapitala u sudski registar, Odluku o uporabi dobitka, te pregled stanja kapitala i pričuva.

Uz ovakav Zahtjev treba dostaviti i temeljne financijske izvještaje (bilancu i RDG) za proteklo razdoblje tekuće poslovne godine, bruto bilancu i PD obrazac.

Bruto bilancu se dostavlja kako bi Porezna uprava mogla obaviti uvid, te usporediti promete s već predanim PDV obrascima.

U PD obrascu je vidljiva kalkulacija nove porezne obveze nakon povećanja i smanjenja računovodstvene dobiti. Nakon primitka navedene dokumentacije i obavljenog uvida Porezna uprava će rješenjem uvažiti ili odbiti zahtjev poreznog obveznika.

Napomena:
Porezna Uprava je već postupala temeljem prikazanog Zahtjeva za smanjenjem predujmova zbog korištenja reinvestirane dobiti, te u praksi postoje Rješenja o smanjenju predujma temeljem takvog Zahtjeva.

Božica Bukovski Supanc, dipl. oec.


B.B.S.Ostale vijesti:

Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)