RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Smanjenje predujma poreza na dobit zbog reinvestiranja već u 2012.

Utorak, 18.09.2012.

U poslovnoj praksi dogodilo se nešto za što su svi porezni savjetnici dali odgovor kako je preuranjeno, odnosno da nema ništa od smanjenja dok se ne napravi završni račun za 2012. Upornost naše kolegice i neodređenost propisa rezultiralo je prihvaćanjem zahtjeva od strane Porezne uprave o smanjenju predujmova poreza na dobit zbog reinvestiranja dobiti. Ovu radosnu vijest želimo podijeliti s Vama, drage čitateljice i čitatelji, te Vas ovime želimo potaknuti da isto pokušate ostvariti već sutra i Vi kod vaše Porezne uprave.

Zakon o porezu na dobit je u čl. 34. st. 2. dao temelj za podnošenja zahtjeva za smanjenje predujma poreza na dobit na temelju raspoloživih podataka o poslovanju poreznog obveznika, odnosno Porezna uprava može Rješenjem izmijeniti visinu mjesečnih predujmova poreza na dobit.

Poduzetnici su obično podnosili zahtjev za smanjenjem predujmova pozivajući se na čl. 48. st. 5. Pravilnika o porezu na dobit, kada bi uslijed pada poduzetničke aktivnosti dolazilo i do smanjenja dobiti, te bi po rješenju Porezne uprave uplaćivali manje svote predujma poreza na dobit ili ne bi uopće bili obveznici uplate poreza (u slučaju kada bi se iskazao gubitak).

Novost je da ako poduzetnici imaju namjeru koristiti reinvestirani dobitak za 2012. kao poreznu olakšicu sukladno čl. 6. st. 1. t. 6. Zakona o porezu na dobit, tada će svota reinvestirane dobiti smanjiti oporezivi dobitak (na red. br. 28. obrasca PD) te će doći do smanjenja porezne obveze poduzetnika za godinu 2012. Da se ne bi plaćao taj porez a već sada postoji temelj za oslobođenje, može se podnijeti Zahtjeva kao u primjeru:

Predmet: Zahtjev za smanjenjem mjesečnog predujma poreza na dobit

Sukladno čl. 34. st. 2. Zakona o porezu na dobit, molimo Vas da se rješenjem izmijeni visina mjesečnih predujmova poreza na dobit.
Naime, sukladno čl. 6. st. 1. t. 6. te čl. 5. Zakona o porezu na dobit, koristiti će se porezna olakšica za reinvestirani dobitak, te samim time neće biti obveze po godišnjoj prijavi poreza na dobit za 2012.
Međutim, kako je društvo u poslovnoj godini 2011. ostvarilo dobit, te samim time ima i obvezu uplate predujmova poreza na dobit, molimo vas da se to rješenjem izmjeni.
Naglašavamo kako plaćanje predujmova predstavlja znatno opterećenje u samom poslovanju, dok u konačnici neće postojati porezna obveza, te se imobiliziranjem tih novčanih sredstava otežava razvoj samog društva.
Isto tako, sukladno Zakonu, uz završnu prijavu poreza na dobit za 2012. dostaviti će se i ostali dokumenti, dakle dokaz o upisu kapitala u sudski registar, Odluku o uporabi dobitka, te pregled stanja kapitala i pričuva.

Uz ovakav Zahtjev treba dostaviti i temeljne financijske izvještaje (bilancu i RDG) za proteklo razdoblje tekuće poslovne godine, bruto bilancu i PD obrazac.

Bruto bilancu se dostavlja kako bi Porezna uprava mogla obaviti uvid, te usporediti promete s već predanim PDV obrascima.

U PD obrascu je vidljiva kalkulacija nove porezne obveze nakon povećanja i smanjenja računovodstvene dobiti. Nakon primitka navedene dokumentacije i obavljenog uvida Porezna uprava će rješenjem uvažiti ili odbiti zahtjev poreznog obveznika.

Napomena:
Porezna Uprava je već postupala temeljem prikazanog Zahtjeva za smanjenjem predujmova zbog korištenja reinvestirane dobiti, te u praksi postoje Rješenja o smanjenju predujma temeljem takvog Zahtjeva.

Božica Bukovski Supanc, dipl. oec.


B.B.S.Ostale vijesti:

Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn produljen je na 10.4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)