Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine

Datum: 02.07.2020, Četvrtak
Autor: Š.G.

      Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2,89 % prema kojoj se u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima izračunavaju stope zatezne kamate kako slijedi:

  • u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava 7,89 %, a
  • u ostalim odnosima 5,89 %.

      Navedenu prosječnu kamatnu stopu HNB je objavila u Nar. nov. br. 75/20.

      U nastavku je pregled stopa zateznih kamata za drugo polugodište 2020. godine

Opis 
Godišnja stopa zateznih kamata
Prema čl. 29. st. 2. ZOO-a*
Prema čl. 3. ZFiNP**
Od 1.7. do 31.12.2020.
Od 1.7. do 31.12.2020.
Ugovori između trgovaca
7,89 %
(2,89+5)
7,89 %
(2,89-3+8)
Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava***
7,89 %
(2,89+5)
 
7,89%
(2,89-3+8)
 
Ostali odnosi****
 
5,89 %
(2,89+3)


*Zakon o obveznim odnosima

**Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

*** Osobe javnog prava su obveznici javne nabave (osim trgovačkih društava)

**** Ostali odnosi su odnosi između trgovaca i osoba javnog prava s jedne strane i građana s druge strane kao i građana međusobno. Ostali odnosi su i odnosi koji nisu ugovorni nego npr. proistječu iz zakonske obveze (zakonske kamate za poreze i doprinose).

Povratak na vijesti