Sudjelovanje samostalnih umjetnika na televiziji – nije područje umjetničkog stvaralaštva

Primili smo upit trgovačkog društva l. u vezi sudjelovanja samostalnog umjetnika u televizijskoj emisiji "Zvijezde pjevaju" koji, kako se navodi u upitu, pjeva kao gost što nije u izravnoj vezi sa njegovom umjetničkom djelatnošću. U vezi pitanja oporezivanja porezom na dodanu vrijednost navedenog sudjelovanja u televizijskoj emisiji, odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 2. stavka 1. točka 1.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su, prema članku 11. stavku 1. točki m) Zakona i članku 74. stavku 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 149/09., u daljnjem tekstu: Pravilnik), usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara javnih ustanova u kulturi ili drugih organizacija u kulturi koje se takvima smatraju prema propisima Republike Hrvatske i djeluju u javnom interesu, i to: muzeja, galerija, arhiva, knjižnica, kazališta, orkestara i drugih glazbeno-scenskih te konzervatorskih i restauratorskih ustanova, ustanova za zaštitu spomenika kulture, umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika, uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje tih djelatnosti.

Sukladno odredbi članka 74. stavka 2. Pravilnika samostalnim umjetnicima smatraju se umjetnici koji samostalno obavljaju umjetničku djelatnost kao trajnu ili povremenu djelatnost uz potvrdu strukovne organizacije.

Samostalni umjetnici su, prema odredbi članka 2. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Nar. nov., br. 43/96. i 44/96.), umjetnici izvan radnog odnosa kojima je umjetničko stvaralaštvo i djelovanje jedino i glavno zanimanje.

Člankom 74. stavkom 5. Pravilnika propisana je iznimka od navedenog oslobođenja prema kojoj poduzetnici iz članka 11. stavka 1. točke m) Zakona mogu odlučiti hoće li s isporukama dobara i usluga koje obavljaju postupati kao s oporezivim isporukama. O tome su dužni u pisanom obliku izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku iz članka 30. stavka 2. Pravilnika.

Iz ugovora koji je podnositelj upita priložio zaključujemo da se u predmetnom slučaju radi o natjecanju u pjevanju u kojemu sudjeluje natjecatelj, odnosno kako se navodi u upitu - samostalni umjetnik, zajedno sa jednim profesionalnim pjevačem, a natjecatelj prima naknadu za sudjelovanje na vježbama, probama i snimanju TV emisija, te za sudjelovanje u finalnoj TV emisiji.

Stoga, obzirom da je iz ugovora razvidno da se u predmetnom slučaju radi o sudjelovanju u televizijskom natjecanju pjevanja (vježbama, probama i snimanju TV emisija), odnosno izvođenja glazbe koje nije podruje umjetničkog stvaralaštva navedenog samostalnog umjetnika, na navedeno sudjelovanje u natjecanju ne može se primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost iz članka 11. stavka 1. točke m) Zakona.

Napominjemo da ako samostalni umjetnik nije obveznik poreza na dodanu vrijednost obzirom da od Porezne uprave nije zatražio, temeljem odredbe članka 22. stavka 2. Zakona, da se na njega ne primjenjuju odredbe članka 22. stavka 1. Zakona, te da u prethodnoj kalendarskoj godini nije imao isporuke koje bi bile oporezive veće od 85.000,00 kuna, tada ne može obračunavat' porez na dodanu vrijednost na predmetne usluge.

Povratak na mišljenja