Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera

Tiskano izdanje
630,00 kn
E-izdanje
315,00 kn

Sadržaj

Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   veljača 2009.
Autor:   Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Broj stranica:   823
Pogledajte sadržaj i uvodnik knjige  

Sadržaj i uvodnik knjige

Predgovor  
Uvod  
DIO I. 1
OPĆENITO O UGOVORIMA O PROJEKTIRANJU I GRAĐENJU 1
DIO II. 19
PROPISI I OPĆI UVJETI 19
DIO III. 51
VRSTE UGOVORA O GRAĐENJU I SUDIONICI 51
DIO IV. 117
SKLAPANJE UGOVORA 117
DIO V. 179
UGOVORI O USLUGAMA SAVJETODAVNIH INŽENJERA 179
DIO VI. 295
UGOVORI O GRAĐENJU 295
DIO VII. 531
FINANCIJSKE ODREDBE 531
DIO VIII. 669
RJEŠAVANJE SPOROVA 669
DODATCI 699
KRATICE 765
LITERATURA 769
BILJEŠKA O AUTORU 789