Ustavni sud ukinuo plaćanje poreza na nekorištene nekretnine

Datum: 16.03.2007, Petak
Autor: Š.G.

Dana 21. veljače 2007. objavljena je Odluka (Nar.
nov. br. 26. od 12.3.2007.), kojom je Ustavni je sud ukinuo odredbe čl.
30. st. 1. toč. 6. i članaka 30a do 38n. Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj
117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01.,
150/02. i 147/03.).

Riječ je o odredbama čl. 30. st. 1. toč. 6. koje su od sredine godine
2001. omogućavale gradovima i općinama uvođenje poreza na neizgrađeno
građevinsko zemljište. Nakon donošenja te odluke gradovi i općine *više
ne mogu donijeti odluke o plaćanju poreza na neizgrađeno građevinsko
zemljište*.

Osim toga, Ustavni sud *ukinuo je i odredbe čl. 38a. do 38n*. istoga
Zakona koje su uređivale osnovicu, svote i obveznike plaćanja poreza na:

* obradivo a neobrađeno poljoprivredno zemljište;nekorištene
poduzetničke nekretnine;
* neizgrađeno građevinsko zemljište.

Odredbe ukinutih članaka navedenoga Zakona, prema procjeni Ustavnog suda nisu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

Povratak na vijesti