Utvrđeni su rokovi za planiranje državnog proračuna te područnih i lokalnih jedinica

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011.-2013. Vlada Republike Hrvatske je usvojila 6. listopada 2011. Sukladno Zakonu o proračunu (Nar. nov., br. 87/08.) Ministarstvo financija je na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske dostavilo proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Upute za izradu prijedloga državnog proračuna.

U skladu s prethodnim aktivnostima usvojeni su i rokovi planiranja. Rok planiranja za proračunske korisnike državnog proračuna završava 19. listopada 2010.

Kao što je za državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave važno da se donesu do kraja godine, tako je i za financijske planove proračunskih korisnika bitno da ih upravno vijeće/školski odbor/neko drugo upravno tijelo, usvoji do kraja godine kako bi se s 1. siječnjem 2011. rashodi mogli izvršavavati. Proračunskim korisnicima rokove će odrediti nadležni proračuni.

Uz navedeno, promijenjen je i Računski plan. Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu objavljen je u Narodnim novinama, br. 114/10.

Pojedinosti iz ove obavijesti bit će podrobno prezentirane na jednodnevnom seminaru za proračune i proračunske korisnike koji je organizirao RRiF konzalting 14. listopada 2010. u Zagrebu.

Povratak na vijesti