RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Petak, 03.04.2009.

Dana 6.studenog 2008. godine stupio je na
snagu novi Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
(Nar.nov., br. 125/08) koji na restriktivniji i
sveobuhvatniji način uređuje ograničavanje uporabe duhanskih
proizvoda nego do tada važeći istoimeni Zakon iz 1999.*

*Zakonom se načelno uvodi potpuna zabrana pušenja u javnim
zatvorenim i otvorenim prostorima odgojno-obrazovnih
ustanova (vrtića, škola, sveučilišta) i zdravstvenih
ustanova (domova zdravlja, bolnica, lječilišta itd.) i to sa
danom stupanja na snagu Zakona (6.studenog 2008.). Iznimno,
pušenje je dopušteno u posebnim za pušače označenim
prostorima u psihijatrijskim bolnicama ili odjelima te
određenim prostora pružatelja socijalnih skrbi duševno
bolesnim osobama. *U ugostiteljskim objektima i ostalim
navedenim zatvorenim javnim prostorima pušenje će biti
zabranjeno, osim u posebno zatvorenim prostorima tehnički i
građevinski uređenim sukladno uvjetima propisanim ovim
Zakonom ili na otvorenim prostorima (dvorišta, terasa, ulica
i sl.), ali tek nakon proteka roka od 6 mjeseci od dana
stupanja na snagu Zakona, odnosno od 06. 5. 2009.* Do toga
razdoblja, ugostitelji i drugi vlasnici odnosno korisnici
zatvorenih javnih prostora moraju, ako žele iskoristiti
zakonom danu mogućnost pušenja u posebnim prostorima za
pušenje, adaptirati postojeći prostor ili izgraditi i
urediti prostor za pušenje. Ugostitelji i drugi vlasnici
odnosno korisnici zatvorenih javnih prostora nemaju obvezu
urediti poseban prostor za pušenje te ako to ne učine,
pušenje u cijelom ugostiteljskom objektu odnosno drugom
zatvorenom javnom prostoru bit će zabranjeno.*

**U radnim prostorijama u kojima pretežito borave radnici
odnosno uposlenici, pušenje nije dopušteno, ali poslodavac
može sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu* (Nar.nov.,
br. 56/05. do 114/03.) *dopustiti pušenje u posebno
određenim i u tu svrhu označenom prostoru.* Nakon 06.
05.2009. taj će prostor, odnosno prostorija, morati
zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o ograničavanju
uporabe duhanskih proizvoda, jer će se od toga datuma na
zabranu pušenja u radnim prostorima primjenjivati također
odredbe tog Zakona, a ne propisi o zaštiti na radu. Međutim,
taj Zakon se već danom njegovog stupanja na snagu
primjenjuje na radne prostorije u oblasti odgoja i
obrazovanja te zdravstva što znači da od 06.11.2008. pušenje
nije dopušteno niti radnicima odnosno uposlenicima tih
ustanova.*

*Proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda imaju zakonski
rok od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o
ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda da proizvodnju
odnosno uvoz cigareta usklade sa odredbama tog Zakona. To
znači, da od 06. 05. 2009. neće biti moguć promet cigareta
koje sadrže više od 10 mg katrana, 1 mg nikotina i 10 mg
ugljičnog monoksida po cigareta te da je svako pojedinačno
pakiranje duhanskih proizvoda označeno jednom od općih i
dodatnih oznaka upozorenja i to na prednjoj i zadnjoj strani
pakiranja.*

*Od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno 06.11.2008.,
zabranjeno je svako sponzoriranje događaja ili aktivnost s
ciljem izravne ili neizravne promidžbe duhanskog proizvoda
ili uporabe duhana, te oglašavanje duhanskih proizvoda osim
Zakonom predviđenih izuzetaka. Od istog dana zabranjuje se
pored prodaje duhanskih proizvoda maloljetnicima, te iz
automatskih naprava, i prodaja duhanskih proizvoda putem
interneta i duhana za oralnu uporabu. Također je zabranjeno
maloljetnicima da obavljaju prodaju
duhana.
D.M.Ostale vijesti:

Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)