Zakon o trgovini

Zakonom o
trgovini (Nar.nov., br. 87/08.) koji je stupio na snagu 2.
kolovoza 2008. i Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini
(Nar.nov., br. 96/08.), uređuju se uvjeti za obavljanje
djelatnosti trgovine na domaćem tržištu, uvjeti za
obavljanje trgovine s inozemstvom, zaštitne mjere pri uvozu,
mjere ograničavanja obavljanja trgovine, radno vrijeme u
djelatnosti trgovine, mjere zabrane nepoštenog trgovanja te
nadzor i upravne mjere.*

*Zakon je stupio na snagu 2. kolovoza 2008., osim odredaba
koje se odnose na radno vrijeme prodavaonica nedjeljom čija
je primjena odgođena do 01. siječnja 2009. Uredbom o izmjeni
i dopuni Zakona o trgovini koja je stupila na snagu 21.
kolovoza 2008. daje se mogućnost nadležnim tijelima općine,
grada i Grada Zagreba da mogu odrediti radno vrijeme
trgovina na svojem području i do 24,00 sata (od ponedjeljka
do subote).*

*Radno vrijeme u ugostiteljstvu je uređeno Zakonom o
ugostiteljskoj djelatnosti (Nar.nov., br. 138/06.), te
odlukama gradova, odnosno općina.*

*Tablicu s radnim vremenima možete preuzeti ovdje
.

Povratak na vijesti