Odgoda poreznog duga

Datum: 09.09.2009, Srijeda


Poduzetnici sve više traže odgodu poreznog duga. Tko im to može odobriti, na koji rok, koji su uvjeti za odgodu i što to košta?

Gospodarske neprilike dovode poduzetnike u situaciju da od Porezne uprave traže odgodu plaćanja PDV-a, poreza na dobitak i dr. Hoće li čelnik poreznog tijela odobriti plaćanje poreza, to ovisi od njegove ocjene hoće li plaćanje poreza nanijeti veću gospodarsku štetu i neprimjereno ga financijski opteretiti od situacije kad poslije proteka trenutnih gospodarskih teškoća bude morao platiti dospjeli porezni dug? Rok za takvu odgodu je do 10 mjeseci. U svezi s tim postavlja se pitanje upravi društva je li prihvatljivo plaćati zateznu kamatu od 14% za vrijeme odgode poreznog duga ili iz drugih izvora osigurati sredstva?

Kao jamstvo da će poduzetnik platiti odgođeni porezni dug mora dati sredstva osiguranja.

Detaljnije o toj problematici, razlozima odgode te primjeri dopisa zahtjeva Poreznoj upravi i dr. možete pročitati u RRiF br. 2/09., str. 166.

Povratak na vijesti