Zahtjev za pojašnjenje odredbe čl. 1. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Datum: 10.08.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/15-11/766
Davatelj: Carinska uprava

Postupak poreznog nadzora nad društvom L Autokuća d o o te kojim se traži pojašnjenje pojedinih instituta sustava oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila U odnosu na provedbu konkretnog postupka poreznog nadzora u cijelosti Vas upućujemo na nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva financija Carinske uprave koja provodi postupak poreznog nadzora Naime porezni obveznik jedino u okviru zakonom predviđenog postupka i pred nadležnim tijelom odnosno ustrojstvenom jedinicom nadležnog tijela može ostvarivati svoja prava i ovlaštenja pri čemu se dakle jedino pravno dopustivi način komunikacije poreznog obveznika i poreznog tijela može se kretati u relacijama odredbi Općeg poreznog zakona Nar nov br 147 08 18 11 78 12 136 12 73 13 i 26 15 U tom smislu Vas upućujemo na institute koje Vam sukladno odredbama Općeg poreznog zakona stoje na raspolaganju pri čemu Vas nadalje vezano uz svako pitanje koje se odnosi na konkretni porezno pravni aspekt oporezivanja porezom na motorna vozila odnosno na stvarno poduzete ili stvarno namjeravane poslovne operacije upućujemo da se izravno obratite svom mjesno nadležnom carinskom uredu CU Zagreb II Pri tome osobito napominjemo da je upite nužno formulirati u odnosu na konkretne ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja