Aktivnosti na ukidanju propisanog kontnog plana

Datum: 29.08.2016, Ponedjeljak
Autor: V.B.

Već smo se nekoliko puta oglasili u vezi s paradoksalnom situacijom u kojoj se s jedne
strane poduzimaju aktivnosti na ukidanju odredbi Zakona o računovodstvu kojom se
propisuje donošenje jedinstvenog kontnog (računskog) plana, a s druge strane je u Narodnim
novinama br. 75/16 objavljen taj kontni plan s primjenom od 1. I. 2017.

S obzirom na činjenicu da je Sabor RH prestao raditi u srpnju, poslije predstojećih
izbora ova tema će ponovo doći na dnevni red.

U tom smislu oglasila se Hrvatska udruga poslodavaca koja ističe:
"Na upite članova vezano uz Jedinstveni kontni plan i za aktivnosti HUP-a vezane uz Zakon o
računovodstvu obavještavamo Vas da je HUP u kontaktu sa Ministarstvom financija te će se
nakon formiranja nove Vlade RH moći pokrenuti izmjene zakona sa mogućom primjenom
od 1.1. 2017."

Naglašavamo kako je HUP i dalje u izravnim kontaktima s Ministarstvom financija te će se
razgovori o konačnom ukidanju odredbi o kontnom planu nastaviti krajem kolovoza kada je
i predviđeno održavanje zajedničkog sastanka (HUP-Min financija).

Razvidno je kako dio strukovne javnosti i ekonomska znanost o ovom problemu šuti,
što više, čak i svojim aktivnostima podržava primjenu jedinstvenog kontnog plana. Što je u
tome toliko dobro, možemo lako zaključiti.

Povratak na vijesti