Aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija


Trajanje: 3 h 55 min
Datum: 12.05.2021

Cijena: 575,00 KN
76,32 EURSnimka webinara - Aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija

Poslovanje neprofitnih organizacija u odnosu na poslovanje trgovačkih društava ima svoje posebnosti, kako s obzirom na način stjecanja i priznavanja prihoda te za nastanak troškova, tako i u primjeni poreznih i drugih propisa. Posebnost se naročito očituje u području rada fizičkih osoba, obavljanja različitih gospodarskih djelatnosti kojima stječu prihode, deviznog poslovanja, revizije, plaćanja honorarnog rada i dr.

S obzirom na navedeno, na ovome webinaru dani su temeljni naputci neprofitnim organizacijama kako poslovati u tom posebnom, njima pripadajućem poslovnom okruženju.

Uz to, u svakom od područja koje je predmet izlaganja posebna se pozornost daje aktualnostima.

Program webinara

Predavač: Nada DREMEL, dipl. oec.

  • Organizacija računovodstva neprofitnih organizacija
  • Rad fizičkih osoba u neprofitnoj organizaciji

Predavač: Jasna VUK, dipl. oec.

  • Posebnosti obavljanja nekih „poduzetničkih“ djelatnosti u okviru neprofitnih organizacija
  • Posebnosti obračuna PDV-a kod neprofitnih organizacija

Predavač: Jasna VUK , dipl. oec.

  • Obračun poreza i doprinosa na plaće, drugi dohodak, autorski drugi dohodak i neoporezive isplate kod neprofitnih organizacija
  • Nadoknade plaće

Predavač: Nada DREMEL, dipl. oec.

  • Plaćanje poreza na dobitak
  • Sustav upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija
  • Program rada te planiranje prihoda i rashoda kod neprofitnih organizacija

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 12. svibnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).