Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka dobara

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Trajanje: 3 h 20 min
Datum: 27.09.2022

Cijena: 82,95 EUR
624,99 KNCilj je ovog webinara dati odgovore na aktualna pitanja u primjeni propisa o PDV-u u 2022. godini koja se odnose na promete dobara u tuzemstvu, u vezi s isporukama dobara unutar EU-a, isporukama u nizu, premještanjima dobara i aranžmanima premještanja dobara, stjecanjem dobara iz EU-a, uvozom dobara u RH, izvozom dobara iz RH, trostranih poslova i „lažnih“ trostranih poslova. Nadalje, objasnit će se porezni položaj i porezna pravila kada isporuke obavljaju strani porezni obveznici u tuzemstvu. Sve navedeno razmatrati će se na konkretnim primjerima iz poslovne prakse i presudama Suda Europske unije koje su povezane s navedenim temama.

Program:

Aktualnosti u isporukama dobara i usluga u tuzemstvu kada ih obavljaju domaći i strani porezni obveznici, uvjeti za oslobođenu isporuku dobara unutar EU-a, porezni položaj stjecanja dobara unutar EU-a, isporuke u nizu i trostrani poslovi
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Oporezivanje dobara i usluga u tuzemstvu – domaći i strani porezni obveznici – nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza
 • Isporuka dobara unutar EU-a i isporuke u nizu – uvjeti za oslobođenu isporuku, koji su dokazi o otpremi dobara ovisno o tome tko organizira prijevoz, važnost PDV ID broja, primjeri iz prakse
 • Stjecanje dobara unutar EU-a – nastanak porezne obveze, tko ima pravo priznavanja pretporeza, porezne evidencije
 • Trostrani posao – uvjeti za primjenu pojednostavljena u oporezivanju u trostranom poslu, tko plaća PDV, a tko je oslobođen PDV-a u trostranom poslu
 • Izvoz dobara iz RH – uvjeti za oslobođenu isporuku, kada je prijevoz pri izvozu dobara oslobođen PDV-a (presuda Suda EU)
 • Primjena posebnog postupka oporezivanja – OSS – koja su porezna rješenja za obveznika koji prodaje dobra na daljinu fizičkim osobama u EU-u, odnosi li se posebni postupak i na „male“ porezne obveznike.

Uvoz dobara u RH, porezno motrište premještanja dobara unutar EU-a, aranžmani za premještanje dobara unutar EU, isporuke dobara s montažom i lažni trostrani poslovi
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Uvoz dobara u RH - primjena obračunske kategorije PDV-a pri uvozu dobara i ostala pitanja vezana uz uvoz dobara u RH (prijevoz pri uvozu dobara)
 • Porezno motrište klasičnog premještanja dobara unutar EU-a – uvjeti koji određuju da je riječ o klasičnom premještanju dobara u drugu zemlju članicu EU-a, obračun PDV-a kod premještanja dobara i iskazivanje u prijavama PDV-a
 • Porezno motrište aranžmana za premještanje dobara unutar EU-a – uvjeti koji određuju da je riječ o aranžmanu premještanja dobara unutar EU-a, vođenje evidencija, obračun PDV-a i iskazivanje u prijavama PDV-a
 • Isporuke dobara s montažom – definiranje isporuka koje se smatraju isporukama dobara s montažom, porezni položaj navedenih isporuka u drugim zemljama članicama EU-a, primjeri najčešćih transakcija
 • Lažni trostrani poslovi s motrišta PDV-a – kupnja i prodaja dobara u drugim zemljama članicama EU-a, kupnja dobara u drugim zemljama članicama EU-a i izvoz dobara u treće zemlje

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 27. rujna2022. godine.

Cijena: 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Cijena: 82,95 eura po sudioniku (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) .

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.