Aktualnosti vezane uz naplatu tražbina putem ovrhe

Datum: 19.09.2009, Subota
Autor: A.V.

Prisilna naplata tražbina može se ostvariti sudskim putem i to u:
a) parničnom postupku (tužbom) ili
b) ovršnom postupku (sudskim i izvansudskim putem).
Postupak naplate tražbina u ovršnom postupku uređen je Ovršnim zakonom. Zakonom je predviđeno da ako vjerovnik posjeduje ovršnu ispravu (primjerice, pravomoćna presuda, ovršna javnobilježnička isprava (npr. zadužnica), druga isprava posebnim zakonom određena kao ovršna isprava - npr. obračun plaća - i dr.), tada on ovršni prijedlog (na temelju te isprave) podnosi sudu. Ako vjerovnik posjeduje vjerodostojnu ispravu (primjerice, faktura, obračun kamata, mjenica, izvadak otvorenih stavki i dr.), tada on ovršni prijedlog (na temelju takve isprave) podnosi javnom bilježniku. No, ako je ovršni prijedlog podnesen temeljem ovršne isprave, tada ovrhu provodi sud. S druge strane, ako je ovršni prijedlog podnesen temeljem vjerodostojne isprave, u tom slučaju ovrhu određuje javni bilježnik, a ako ovršenik (dužnik) uloži prigovor, tada ovršni prerasta u parnični (sudski) postupak (dakle, nastavlja se pri sudu).
Detaljnije o aktualnim pitanjima naplae i ostvarenja tražbina putem ovrhe, pišemo u slijedećem broju (10.) časopisa RRiF

Povratak na vijesti