Besplatna distribucija tjednika – oporezivanje porezom na dobitak

Datum: 10.12.2009, Četvrtak
Klasa: 410-01/09-01/1624
Davatelj: Porezna uprava

U svezi dopisa Klasa 410-23/09-016/7, Ur. broj: 513-07-05/09-01 kojega ste nam uputili radi davanja suglasnost na vaše mišljenje u svezi utvrđivanja porezne osnovice poreza na dobit, obavještavamo vas da smo suglasni s vašim mišljenjem da porezni obveznik ne treba povećati osnovicu poreza na dobit za isporuke besplatno distribuiranih tjednih novina, stoga što porezni obveznik ostvaruje prihode isključivo od prodaje oglasnog prostora u istima, odnosno zbog načina organiziranja poduzetničke aktivnost.

Međutim, napominjemo kako je kod poreznog obveznika u tijeku postupak poreznog nadzora da je potrebno utvrditi jesu li svi navedeni troškovi stvarno nastali u svezi obavljanja djelatnosti, te da li su iskazani u iznosima koji ogovaraju broju besplatno distribuiranih tjednika.

Povratak na mišljenja