Boravak i rad državljana EGP-a u RH

Datum: 11.07.2019, Četvrtak
Autor: H.V.

Novi Zakon o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 66/19.) uređuje uvjete za boravak i rad državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i članova njihovih obitelji u RH. Napominjemo kako EGP čine države članice Europske unije te Island, Norveška i Lihtenštajn. Zakon stupa na snagu 18. srpnja 2019. godine, osim odredaba o državljanima Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske koje stupaju na snagu danom izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Do sada su boravak i rad državljana EGP-a u RH bili uređeni odredbama Zakona o strancima (Nar. nov., br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.). Stupanjem na snagu Zakona o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji prestat će važiti odredbe Zakona o strancima koje se odnose na boravak i rad državljana EGP-a u RH. Zakon o strancima i dalje će se primjenjivati na boravak i rad državljana trećih zemalja (zemalja koje nisu članice EGP-a).

Sve potvrde o privremenom boravku kao i boravišne iskaznice koje su državljanima EGP-a i članovima njihovih obitelji izdane u skladu s odredbama Zakona o strancima ostaju važiti do isteka roka na koji su izdane. Isto tako, svi postupci koji su započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o strancima.

Pravilnici doneseni na temelju Zakona o strancima kojima se uređuje boravak i rad državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji ostaju na snazi do donošenja novih provedbenih propisa, koje će ministar rada donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu novog Zakona.

Više o boravku i radu državljana EGP-a možete pročitati u časopisu RRiF br. 4/19 kao i u časopisu PiP br. 9/19.

Povratak na vijesti